Standardutveckling · SIS/TK 247

Träbearbetningsmaskiner och -verktyg

SIS/TK 247 omfattar alla typer av maskiner och verktyg för träbearbetning och kommitteen deltar aktivt det internationella standardiseringsarbetet inom ISO och CEN för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser.

Utgångspunkten för kommitteens arbete är att alla träbearbetningsmaskiner och verktyg som sätts på marknaden uppfyller samhällets och användarens krav när det gäller säkerhet och arbetsmiljö. Med standarder som tillämpas av alla berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerhet kan uppnås. Standardiseringen underlättar därmed också den internationella handeln genom att tekniska handelshinder reduceras.

Att aktivt delta i kommittén ger deltagarna en tidig inblick i vad som är på gång och blir ett effektivt verktyg för att säkerställa att alla aspekter av maskinsäkerhet uppfylls. Information som kan effektivisera och omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Deltagarna i SIS/TK 247 ges en unik möjlighet att:

  • påverka utformningen av standarder med syfte att öka produktsäkerheten och på så sätt minimera skaderiskerna samt säkerställa en hög kvalité när det kommer till Träbearbetningsmaskiner och verktyg.
  • påverka utformningen och ha framförhållning inför implementering av standarder inom Europeiska Unionens maskinsäkerhetsarbete, standarder som tolkar Maskindirektivet och som efter harmonisering är underlag för CE-märkning.
  • påverka det globala standardiseringsarbetet inom ISO för att säkerställa att svenska intressen tas tillvara och att standarderna återspeglar den tekniska utvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 10 standarder
EN ISO 19085-3, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 3: Numeriskt styrda borr- och överfräsmaskiner
ISO 19085-5, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 5: Justersågar
ISO 19085-6, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 6: Bordfräsmaskiner ("toupies")
ISO 19085-4, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 4: Cirkelsågar - Vertikala skivsågar
ISO 19085-8, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 8: Bredbandsputsmaskiner för raka arbetsstycken
EN ISO 19085-5, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 5: Justersågar
EN ISO 19085-6, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 6: Bordfräsmaskiner ("toupies")
EN ISO 19085-4, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 4: Cirkelsågar - Vertikala skivsågar
EN ISO 19085-8, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 8: Bredbandsputsmaskiner för raka arbetsstycken
ISO 19085-15, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 15: Pressar
Visa fler Visa färre
Utgivet 48 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
Kvarnstrands Verktyg AB, Ekenässjön
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Verksamhetsplan 2021

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
0735824369
daniel.hedlund@sis.se.invalid

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se.invalid