Standardutveckling · SIS/TK 463

Lyftteknik inom underhållningssektorn

Inom underhållningssektorn finns inom- och utomhusscener, studios, arenor, utställnings- och samlingslokaler och liknande där många komplicerade och riskfyllda lyft görs. Ofta är lyften unika till sin natur och därför är det viktigt att lyften kan analyseras korrekt och att säkerhetskraven uppfylls oberoende av hur konstruktionerna ser ut. Syftet med detta arbete är att skapa standarder där berörda inom underhållningssektorn får stöd för säker installation och användning av fast och tillfällig lyftutrustning. Standarderna ska fungera som ett redskap vid det dagliga arbetet.

Det europeiska arbetet med standarder började under 00-talet och resulterade i två så kallade Workshop agreements, CWA 15902 del 1 och 2. Arbetet har på senare år gått över till att utveckla europeiska standarder. Svenska experter deltar i detta arbete. Den första (SS-EN 17115) med krav på trossar av aluminium och stål kom ut 2018 och ersatte del 2 av CWA:n. 2020 publicerades SS-EN 17206 med krav på scenmaskinerier. Den ersatte del 1 av CWA:n. Båda standarderna är översatta till svenska. Den europeiska kommittén håller även på att utarbeta en serie "codes of practice", vägledningar för användning.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 3 standarder
EN 17736, Teknik inom underhållningssektorn - Specifikationer för konstruktion och tillverkning av scenpodier av aluminiumprofiler.
EN 17795-5, Teknik inom underhållningssektorn -
EN 17206-2, Entertainment technology - Machinery for stages and other production areas - Part2: Safety requirements for stands and truss lifts of stands
Utgivet 4 standarder
Deltagare 3 företag och organisationer
Anderson & Co Sweden AB, Norrköping
Göteborgs Stadsteater AB, Göteborg
Hofmann Teknik AB, Askim
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om Lyftteknik inom underhållningssektorn

Ämnesområden

Utrustning för materialhantering (53) Lyftanordningar (53.020.01) Övrigt (53.020.99) Utrustning för teater, scen och studio (97.200.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Aktuella standardförslag

Aktuella standardförslag inom SIS/TK 463:s område finns på SIS tjänst Kommentera

  • Klicka här för att kostnadsfritt registrera dig, läsa, kommentera och abonnera på information om nya standardförslag

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jörgen Wyke
Projektledare
jorgen.wyke@sis.se.invalid

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se.invalid