Standardutveckling · SIS/TK 344

Hjälpmedel

För att tillgodose de behov som äldre och personer med funktionsnedsättning har av säkra och funktionella hjälpmedel utvecklas standarder som underlättar framtagandet av dessa hjälpmedel. Säkra och funktionella hjälpmedel minskar risken för olyckor och ökar brukarens livskvalitet. Kommittéarbetet omfattar bland annat gånghjälpmedel, rullstolar, inkontinens- och stomiprodukter, personlyftar, medicinska reglerbara sängar, hygienhjälpmedel, kommunikations- och informationsteknologi, klassificering, hjälpmedel för kognitiv tillgänglighet samt hjälpmedel för ökad tillgänglighet i offentliga miljöer som t ex taktila ledstråk och tillgängliga trafiksignaler.

Hjälpmedelstandardisering bedrivs på både global och europeisk nivå . Svenska intressenter har drivit på och varit ledande inom internationell standardisering sedan 1970-talet. SIS har sekretariat bland annat för de internationella kommitteerna ISO/TC 173 Assistive products och CEN/TC 293 Assistive products and accessibility.

I Sverige är arbetet uppdelat på olika arbetsgrupper.

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan Verksamhetsplan
Arbetar nu med 35 standarder
ISO 17966, Hjälpmedel för personlig hygien - Krav och provningsmetoder
ISO 11199-1, Walking aids manipulated by both arms - Requirements and test methods - Part 1: Walking frames
ISO 60601-2, Medical electrical equipment - Part 2-xx: Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds for children
EN , Accessible systems for living independently - Guidelines and recommendations
ISO/TS 16840-15, Rullstolsitsar - -Del 15: Urval, placering och fixering av flexibla stöd i rullstolssitsar
ISO 4549, Orthotics — Strength and reliability test methods for lower limb orthoses equipped with a functional ankle joint
ISO 22523, Extremitetsproteser och ortoser - Krav och provningsmetoder
ISO 10328, Prosthetics - Structural testing of lower-limb prostheses - Requirements and test methods
ISO 22675, Prosthetics - Testing of ankle-foot devices and foot units - Requirements and test methods
EN , Tactile lettering
ISO 6273, Assistive products — Guidelines for user needs survey of assistive products for persons with impaired sensory functions
EN ISO 11334-4, Gånghjälpmedel som hanteras med en arm - Krav och provningsmetoder - Del 4: Gåstöd med tre eller flera stödpunkter (ISO 11334-4:1999)
ISO 7176-21, Rullstolar - Del 21: Krav och provningsmetoder för elektromagnetisk kompatibilitet för eldrivna rullstolar och scooters, samt batteriladdare.
ISO 8549-2, Prosthetics and orthotics - Vocabulary - Part 2: Terms relating to external limb prostheses and wearers of these prostheses
ISO 16840-6, Rullstolssitsar- Del 6: Med testutrustning fastställa förändringar i sittdynornas egenskaper
ISO 29782, Prostheses and orthoses - Factors to be considered when specifying a prosthesis for a person who has had a lower limb amputation
EN ISO 22675, Proteser - Provning av protesfötter - Krav och provningsmetoder
EN ISO 10535, Annexes ZA for EN ISO 10535 Lyftar för personer med funktionshinder (personlyftar) - Krav och provningsmetoder
ISO 16021, Urine-absorbing aids - Basic principles for evaluation of single-use adult-incontinence-absorbing aids from the perspective of users and caregivers
EN ISO 17966, Assistive products for personal hygiene that support users - Requirements and test methods
ISO 16840-2/Amd 1, Rullstolssitsar — Del 2: Bestämning av fysiska och mekaniska egenskaper hos anordningar avsedda att hantera/bevara hud och vävnad intakt - Sittdynor
EN ISO 22523, Extremitetsproteser och ortoser - Krav och provningsmetoder
EN 17984-6, Assistanshundar- Tillgänglighet och universell åtkomst
EN 16979, Dog training professionals - Knowledge, skills and competence requirements
ISO 13404-1, Prosthetics and orthotics — Categorization and description of external orthoses and orthotic components
ISO 8548-3, Prosthetics and orthotics — Limb deficiencies — Part 3: Method of describing upper limb amputation stumps
ISO 16840-10, Rullstolssitsar - Del 10: Resistens mot antändning av positioneringshjälpmedel - Krav och provningsmetod
EN ISO 21856/AMD, Hjälpmedel - Allmänna krav och provningsmetoder
ISO 11334-4, Walking aids manipulated by one arm - Requirements and test methods - Part 4: Walking sticks with three or more legs
EN ISO 16021, Absorberande engångsprodukter - Riktlinjer för utvärdering av engångs inkontinensskydd för användare och vårdgivare
SS 875100, Avancerade dynamiska samtalsapparater — Allmänna krav och rekommendationer
ISO 23399, Determination of antibacterial activity and efficacy of water-absorbent polyacrylate for urine absorbing products
EN 17984-1, Assistanshundar - Del 1: Terminologi
EN 17999, Accessible systems for living independently - Requirements and recommendations
ISO 16840-10, Wheelchair seating — Part 10: Resistance to ignition of postural support devices — Requirements and test method — Amendment 1: Amended with additional Annexes
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 63 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 12 arbetsgrupper
SIS/TK 344/AG 01, Inkontinens- och stomiprodukter
SIS/TK 344/AG 02, Ortoser och proteser
SIS/TK 344/AG 03, Sängar
SIS/TK 344/AG 04, Personlyftar
SIS/TK 344/AG 05, Gånghjälpmedel
SIS/TK 344/AG 06, Rullstolar
SIS/TK 344/AG 07, Synfrågor / Orienteringsstöd
SIS/TK 344/AG 08, Hygienhjälpmedel
SIS/TK 344/AG 09, Kognition
SIS/TK 344/AG 10, Assistanshundar
SIS/TK 344/AG 11, Klassifikation och terminologi
SIS/TK 344/AG 12, Kommunikationshjälpmedel
Visa fler Visa färre
Deltagare 32 företag och organisationer
Abena AB, Växjö
ArjoHuntleigh AB, Malmö
Attends Healthcare AB, Aneby
Begripsam AB, Stockholm
DHR Stockholm, Stockholm
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Etac AB, Kista
Etac Supply Center AB, Anderstorp
Fillauer Europe AB, Sollentuna
FKS föreningen för kognitivt stöd, Brottby
Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen,
Hartmann - Scandicare AB, Anderstorp
HD Rehab AB, Lidingö
Inera AB, Stockholm
Invacare Rea AB, Diö
Key2compliance AB, Stockholm
Konsumentverket / KO, Karlstad
Liko AB, Luleå
Myndigheten för tillgängliga medier MTM, Johanneshov
Permobil AB, Timrå
Picomed AB, Älvsjö
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Svenska Brukshundklubben, Farsta
Svenska Logopedförbundet Slof, Stockholm
Svenska Service & Signalhundsförbundet, Sollebrunn
Sveriges Arbetsterapeuter, Nacka
Synskadades Riksförbund, Enskede
Tobii Dynavox AB, Danderyd
Västra Götalandsregionen, Göteborg
Västra Götalandsregionen Hjälpmedelscentralen, Mölndal
Västra Götalandsregionen Regionstyrelsen, Vänersborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 43 internationella kommittéer
ISO/TC 168, Prosthetics and orthotics
ISO/TC 173, Assistive products
ISO/TC 173/SC 1, Wheelchairs
ISO/TC 173/SC 2, Classification and terminology
ISO/TC 173/SC 3, Aids for ostomy and incontinence
ISO/TC 173/SC 3/WG 2, Urinary absorbing aids
ISO/TC 173/SC 7, Assistive products for persons with impaired sensory functions
ISO/TC 173/WG 1, Assistive products for walking
ISO/TC 173/WG 12, General requirement
ISO/TC 173/WG 9, Assistive products for personal hygiene
CEN/TC 293, Assistive products and accessibility
CEN/TC 293/WG 1, Walking aids
CEN/TC 293/WG 12, Accessibility
CEN/TC 293/WG 13, Tactile lettering
CEN/TC 293/WG 5, Prostheses and orthoses
CEN/TC 293/WG 9, Wheelchairs - Revision of EN 12183 and EN 12184
CEN/TC 452, Assistance Dogs
SIS/TK 344/AG 01, Inkontinens- och stomiprodukter:

ISO/TC 173/SC 3, Aids for ostomy and incontinence

ISO/TC 173/SC 3/WG 2, Urinary absorbing aids

SIS/TK 344/AG 02, Ortoser och proteser:

CEN/TC 293/WG 5, Prostheses and orthoses

ISO/TC 168, Prosthetics and orthotics

SIS/TK 344/AG 04, Personlyftar:

ISO/TC 173/WG 13, Hoists for transfer of persons

SIS/TK 344/AG 05, Gånghjälpmedel:

CEN/TC 293/WG 1, Walking aids

ISO/TC 173/WG 1, Assistive products for walking

SIS/TK 344/AG 06, Rullstolar:

CEN/TC 293/WG 9, Wheelchairs - Revision of EN 12183 and EN 12184

ISO/TC 173/SC 1, Wheelchairs

ISO/TC 173/SC 1/WG 1, Test methods

ISO/TC 173/SC 1/WG 10, Requirements and test methods for electro-technical systems for wheelchairs

ISO/TC 173/SC 1/WG 11, Wheelchair seating

ISO/TC 173/SC 1/WG 6, Wheelchair restraint systems

SIS/TK 344/AG 07, Synfrågor / Orienteringsstöd:

ISO/TC 173/SC 7, Assistive products for persons with impaired sensory functions

SIS/TK 344/AG 08, Hygienhjälpmedel:

ISO/TC 173/WG 9, Assistive products for personal hygiene

SIS/TK 344/AG 09, Kognition:

ISO/TC 173/WG 10, Assistive products for cognitive disabilities

SIS/TK 344/AG 10, Assistanshundar:

CEN/TC 452, Assistance Dogs

CEN/TC 452/WG 1, Terminology

CEN/TC 452/WG 2, Lifetime welfare

CEN/TC 452/WG 3, Competencies for assistance dogs’ professionals

CEN/TC 452/WG 4, Pre-training, Training and Tasks

CEN/TC 452/WG 5, Client Services

CEN/TC 452/WG 6, Accessibility and Universal Access

CEN/TC 452/WG 7, Conformity assessment

SIS/TK 344/AG 11, Klassifikation och terminologi:

ISO/TC 173/SC 2, Classification and terminology

ISO/TC 173/SC 2/WG 12, Classification and terminology of assistive products for persons with disability

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Information om internationellt standardiseringsarbete inom ISO TC 173 länkar till arbetsprogram mm hos ISO

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning (11.180)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Nyttiga länkar för kommittédeltagare
Webbinar: Hjälpmedel och MDR
Webbinar: Dynamiska kommunikationshjälpmedel

Sammanfattning hösten 2022 Medicinteknik och in vitro diagnostik

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för hösten 2022.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning hösten 2022(pdf).

 

Samarbete med WHO - Global vägledning vid upphandling av hjälpmedel

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Joakim Falk
Projektledare
joakim.falk@sis.se

Jenny Acaralp
Vice projektledare
jenny.acaralp@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektkoordinator
jenny.vesterberg@sis.se