Standardutveckling · SIS/TK 344

Hjälpmedel

För att tillgodose de behov som äldre och personer med funktionsnedsättning har av säkra och funktionella hjälpmedel utvecklas standarder som underlättar framtagandet av dessa hjälpmedel. Säkra och funktionella hjälpmedel minskar risken för olyckor och ökar brukarens livskvalitet. Kommittéarbetet omfattar bland annat gånghjälpmedel, rullstolar, inkontinensprodukter, ortoser och proteser, hygienhjälpmedel, hjälpmedel för personer med kognitiv funktionsnedsättning, syn- och orienteringsstöd samt andra tillgänglighetsfrågor.

Hjälpmedel, SIS/TK 344 bildades i februari 2007. Standardiseringsarbetet bedrivs på både global och europeisk nivå . Arbetet omfattar bland annat gånghjälpmedel, rullstolar, inkontinens- och stomiprodukter, personlyftar, medicinska reglerbara sängar, kommunikations- och informationsteknologi, klassificering, hjälpmedel för kognitiv tillgänglighet samt hjälpmedel för ökad tillgänglighet i offentliga miljöer som t ex taktila ledstråk och tillgängliga trafiksignaler.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 38 standarder
ISO/TS 16840-7, Wheelchair seating — Part 7: Cushion heat & water vapour testing
ISO 7176-19, Rullstolar - Del 19: Rullstolar avsedda för användning i motorfordon
ISO 7176-14, Rullstolar - Del 14: El- och kontrollsystem för elektriska rullstolar och skotrar - Krav och provmetoder
ISO 21856, Hjälpmedel- Allmänna krav och provningsmetoder
ISO 9999, Hjälpmedel - Klassificering och terminologi
ISO 17966, Assistive products for personal hygiene that support users - Requirements and test methods
ISO 7176-31, Rullstolar - Del 31: Litium baserad batteriteknologi
EN 12183, Manuella rullstolar - Krav och provningsmetoder
EN 12184, Eldrivna rullstolar och skotrar samt batteriladdare till dessa - Krav och provningsmetoder
ISO 11199-1, Walking aids manipulated by both arms - Requirements and test methods - Part 1: Walking frames
ISO 11199-2, Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna - Krav och provningsmetoder - Del 2: Rollatorer
ISO/NP 21801-2, Cognitive accessibility — Part 2: Reporting the cognitive accessibility of products and technologies
ISO 7176-32, Rullstolar - Del 32: Metod för hållbarhetsprovning av länkhjul avsedda för rullstolar
ISO 60601-2, Medical electrical equipment - Part 2-xx: Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds for children
ISO 24562:2019, Prosthetics - Geometrical aspects of lower limb prosthetic adapters
ISO 16840-3, Wheelchair seating - Part 3: Determination of static, impact and repetitive load strengths for postural support devices
ISO 7176-25, Rullstolar - Del 25: Batterier och batteriladdare för eldrivna rullstolar - Krav och provningsmetoder
EN , Preliminary Work item- Accessible systems for living independently - Guidelines and recommendations
ISO/TS 16840-15, Wheelchair seating — Part 15: Selection, placement and fixation of flexible postural support devices in seating
ISO 4549, Orthotics — Strength and reliability test methods for lower limb orthoses equipped with a functional ankle joint
EN ISO 21801-2, Cognitive accessibility — Part 2: Reporting the cognitive accessibility of products and technologies
ISO 16840-12, Wheelchair seating — Part 12: Apparatus and method for cushion envelopment testing
EN ISO 21856, Hjälpmedel - Allmänna krav och provningsmetoder
ISO 22523, External limb prostheses and external orthoses - Requirements and test methods
ISO 17069, Tillgänglighet - Överväganden och hjälpmedel för tillgängliga möten
EN ISO 9999, Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning - Klassificering och terminologi
ISO 10328, Prosthetics - Structural testing of lower-limb prostheses - Requirements and test methods
ISO 22675, Prosthetics - Testing of ankle-foot devices and foot units - Requirements and test methods
EN , Tactile lettering
ISO 6273, Assistive products — Guidelines for user needs survey of assistive products for persons with impaired sensory functions
ISO 11334-4, Walking aids manipulated by one arm - Requirements and test methods - Part 4: Walking sticks with three or more legs
EN ISO 11334-4, Walking aids manipulated by one arm - Requirements and test methods - Part 4: Walking sticks with three or more legs
ISO 7176-21, Rullstolar - Del 21: Krav och provningsmetoder för elektromagnetisk kompatibilitet för eldrivna rullstolar och scooters, samt batteriladdare.
ISO 8549-2, Prosthetics and orthotics - Vocabulary - Part 2: Terms relating to external limb prostheses and wearers of these prostheses
ISO 16840-6, Sittande i rullstol - Del 6: Med testutrustning fastställa förändringar i sittdynornas egenskaper
ISO/TS 16840 -11, Wheelchair seating - Part 11: The determination of perspiration dissipation characteristics of seat cushions intended to manage tissue integrity
ISO/TS 16840-14, Wheelchair seating — Part 14: Terminology and concepts related to managing external forces to maintain tissue integrity
ISO 29782, Prostheses and orthoses - Factors to be considered when specifying a prosthesis for a person who has had a lower limb amputation
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 10 standarder
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 344/AG 04, Personlyftar
SIS/TK 344/AG 09, Kognition
SIS/TK 344/AG 11, Klassifikation och terminologi
Deltagare 4 företag och organisationer
FKS föreningen för kognitivt stöd, Brottby
Komikapp, Varberg
Region Jönköpings län, Jönköping
Västra Götalandsregionen, Göteborg
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Information om internationellt standardiseringsarbete inom ISO TC 173 länkar till arbetsprogram mm hos ISO

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning (11.180)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Nyttiga länkar för kommittédeltagare
Webbinar: Hjälpmedel och MDR
Webbinar: Dynamiska kommunikationshjälpmedel

Sammanfattning våren 2021 inom medtech området

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för våren 2021.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning Våren 2021(pdf).

Samarbete med WHO - Global vägledning vid upphandling av hjälpmedel

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Joakim Falk
Projektledare
joakim.falk@sis.se.invalid

Jenny Acaralp
Projektledare
jenny.acaralp@sis.se.invalid

Jenny Vesterberg
Projektassistent
jenny.vesterberg@sis.se.invalid