Standardutveckling · SIS/TK 211

Hissar och rulltrappor

Dagligen sker miljoner transporter med hissar, rulltrappor och rullramper av både människor och last. För att dessa korta resor ska ske säkert och utan incidenter finns det standarder, som deltagarna i den svenska kommittén SIS/TK 211 arbetar med att påverka. Den svenska kommittén deltar både i det europeiska arbetet i CEN och det globala arbetet i ISO. Dessutom arbetar vi på nordisk nivå i samarbetsforumet INSTA, som resulterat i flera standarder. Arbetet i den europeiska kommittén CEN/TC 10 är främst inriktat på säkerhetskrav. Många av standarderna är därför harmoniserade mot hiss- eller maskindirektivet. Alla Europastandarder gäller i hela EU/EFTA och blir förstås även svensk standard.

Den svenska kommittén deltar aktivt i arbetet med Europastandarderna, som redan nu används i större delen av världen. CEN- och ISO-kommittéerna arbetar nu tillsammans för att skapa 8100-serien, en gemensam serie av hisstandarder för hela världen.

Sverige deltar även aktivt i det nordiska samarbetet för hissar och rulltrappor, INSTA M/Hiss, där standarder som ännu inte finns på europeisk eller internationell nivå kan utvecklas. Dessa nordiska standarder blir även svensk standard – SS-INSTA.

En ny standard om hur man kan använda vanliga hissar för utrymning i händelse av brand har tagist fram och publiserades som SS 763510:2022 - Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Krav på skydd av hissar för utrymning. 

Vi satsar nu mer på översättning av standarder till svenska. Nyligen har nya utgåvorna av  SS-EN 81-73 om hissars funktion i händelse av brand och SS-EN 81-70 om tillgänglighet publicerats i svenskspråkiga versioner. 

Den som vill läsa och kommentera standardförslag gör det enklast genom att registrera sig på https://kommentera.sis.se och abonnera på nyheter om standardförslag om hissar och rulltrappor.

Mer information om kommitténs arbete:

Nyligen publicerade standarder
Ny svensk standard: SS 763510:2022
Förändringar svensk översättning SS-EN 81-72:2020
Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Nyheter
Utgivet 61 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 21 företag och organisationer
Alimak Group Sweden AB, Skellefteå
Cibes Lift AB, Gävle
DEKRA Industrial AB, Malmö
DHR Stockholm, Stockholm
Digisign AB, Hägersten
GMV Sweden AB, Alvesta
Hissförbundet, Stockholm
Hydroware AB, Alvesta
Kinds Elteknik AB, Östra Frölunda
Kiwa Sweden AB, Solna
Kiwa Sweden AB, Norrköping
Kiwa Sweden AB, Mölndal
Kiwa Sweden AB, Falun
Kone AB, Malmö
Motala Hissar AB, Motala
Nami Lift AB, Tollarp
Otis AB, Stockholm
Rulltrappor & Hissar Teknik Konsult AB, Johanneshov
SafeLine Sweden AB, Tyresö
Schindler Hiss AB, DANDERYD
VDT Konsult i Nerike AB, Örebro
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 178, Lifts, escalators and moving walks
ISO/TC 178/WG 10, Energy efficiency
ISO/TC 178/WG 12, Cybersecurity
ISO/TC 178/WG 13, New technologies
CEN/TC 10, Lifts, escalators and moving walks
CEN/TC 10/WG 1, Lifts and service lifts
CEN/TC 10/WG 10, Improvement of safety of existing lifts
CEN/TC 10/WG 11, Lifting appliances for wind turbines
CEN/TC 10/WG 12, Lifting tables
CEN/TC 10/WG 13, Vertical lifting appliance with enclosed carrier
CEN/TC 10/WG 2, Escalators and moving walks
CEN/TC 10/WG 4, Data logging and remote control
CEN/TC 10/WG 6, Fire related issues
CEN/TC 10/WG 7, Accessibility to lifts for persons including persons with disability
CEN/TC 10/WG 8, Stairlifts and vertical platforms for the disabled
CEN/TC 10/WG 9, Inclined lifts
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på den deltagande organisationens omsättning.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Bygginstallationer (91.140) Hissar, rulltrappor (91.140.90)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här (länk tillfälligt borttagen) för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad

Aktuella standardförslag

Aktuella standardförslag inom SIS/TK 211:s område finns på SIS tjänst Kommentera

Du kan kostnadsfritt registrera dig, läsa, kommentera och abonnera på information om nya standardförslag.

Gå till SIS Kommentera

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Per-Olof Svensson
Projektledare
per-olof.svensson@sis.se

Ulrika Axmark
Vice projektledare
ulrika.axmark@sis.se

Daniela Trocilo
Projektkoordinator
daniela.trocilo@sis.se