Standardutveckling · SIS/TK 323

Geodata

Geodata, eller geografisk information, är information som behandlar företeelser som har en koppling till ett läge på jordytan. Informationen innehåller referenser till platser och områden som i sin tur är beskrivna med koordinater och geometriska former. Geodata kan visas som kartor men också användas på många andra sätt.

Världsstandarden ISO 19100 används för geodata. Den utgör grunden för det tekniska ramverk för geodata som används i Sverige.

SIS/TK 323 Geodata är knutpunkten för SIS olika kommittéer med geodatanknytning. Syftet är att att samordna behov av standardisering på geodataområdet. Kommittén tar även fram olika tekniska rapporter som stödjer utvecklingen av en nationell infrastruktur för geodata. Kommitténs uppgift är också att påverka utvecklingen av ISO 19100-standarden och att stödja svensk användning.

Mer information om kommitténs arbete:

Var med och påverka
Prioriterade standarder inom geodata
Arbetar nu med 29 standarder
ISO 19164, Geographic Information - Registry Service
ISO/TS 19160-5, Adressering - Del 5:
ISO 19111-1, Geografisk information - Modell för att beskriva koordinatbaserade referenssystem - Del 1:
ISO 19160-2, Addressing — Part 2: Good practices for address assignment schemes
ISO 19143, Geografisk information - Frågespråk för urval av geografiska objekt
ISO 19142, Geografisk information - Tjänstegränssnitt för geografiska objekt
ISO 22591, Space systems — Satellite-based service for a snowplow support system
ISO/TS 19130-3, Geografisk information - Modeller för bildsensorer för geopositionering av bilddata - Del 3: Implementationsschema
ISO 19156, Geografisk information - Observationer och mätningar
ISO 19160-6, Addressing - Part 6: Digital interchange models
ISO/TS 19159-4, Geographic information - Calibration and validation of remote sensing imagery sensors - Part 4: Space-borne passive microwave radiometers
ISO 19105, Geographic information - Conformance and testing
ISO 6709, Representation av geografisk position med koordinater
ISO/TS 19124-1, Geographic information - Calibration and validation of remote sensing data and derived products - Part 1: Fundamentals
ISO 19150-6, Geographic information — Ontology — Part 6: Service ontology registry
EN ISO 19115-2:2019/A1, Geografisk information - Metadata - Del 2: Datainhämtning och bearbetning - Tillägg 1 (ISO 19115-2:2019/Amd 1:2020)
ISO 19115-2:2019/Amd 1, Geografisk information - Metadata - Del 2: Datainhämtning och bearbetning - Tillägg 1
ISO 19144-2, Geografisk information - Klassningssystem - Del 2: Metaspråk för yttäckning (LCML) (ISO 19144-2:2012, IDT)
ISO 19144-3, Geographic information — Classification systems — Part 3: Land Use Meta Language (LUML)
ISO 19152-1, Geographic information — Land Administration Domain Model (LADM) — Part 1: Fundamentals
EN ISO 19105, Geografisk information - Metoder för bedömning av överensstämmelse
ISO 19123-1, Geographic information — Schema for coverage geometry and functions — Part 1: Fundamentals
EN ISO 6709, Representation av geografisk position med koordinater
ISO 19157-1, Geographic information — Data quality — Part 1: General requirements
ISO 19157-3, Geographic information — Data quality — Part 3: Data quality measures register
ISO 19115-3, Geografisk information - Metadata - Del 3: XML-schemaimplementering för grundläggande begrepp
ISO 19168-2, Geographic information - Geospatial API for features - Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference
ISO 19152-2, Geographic information — Land Administration Domain Model (LADM) — Part 2: Land registration
EN ISO 19168-2, Geographic information - Geospatial API for features - Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference (ISO/DIS 19168-2:2021)
Visa fler Visa färre
Nyheter
Pressmeddelanden
Utgivet 105 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 323/AG 03, Metadata för Geodata
SIS/TK 323/AG 06, Webbkartografi
Deltagare 2 företag och organisationer
Lunds universitet GIS-centrum, Lund
Metagis AB, Falun
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Termdatabasen Ekvator
Utbildning och Seminarier
Nationella standarder och relevanta dokument under kommitténs ansvar

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning (35) Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar (35.240) Kodning av information (35.040)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Geodatastandarder tillgängligörs kostnadsfritt

Flera standarder inom geodataområdet  ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder. Följ länken och se om du omfattas av avtalet

Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt. 
 

Relevanta standarder för geodata- en vägledning

Geodata är data som beskriver företeelser och deras geografiska läge. Syftet med den här vägledningen är att hjälpa den som arbetar med geodata i Sverige genom att

  • orientera sig bland standarder för geodata och liknande dokumentation
  • få reda på hur standarder används och har använts

Standarder som ökar samhällsnyttan med geodata

är det övergripande mål som SIS/TK 323 Geodata samlades och tog fram.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Fredrik Stenberg
Projektledare
fredrik.stenberg@sis.se.invalid

Mats Åhlin
Projektledare
mats.ahlin@sis.se.invalid

Caroline Klementsson
Projektassistent
caroline.klementsson@sis.se.invalid