Standardutveckling · SIS/TK 323

Geodata

Framtagande av grundläggande geodatastandarder (generiska, arkitektur, ramverk) med principer som gäller för all geodata. Geodatastandarder underlättar datautbyte och samverkan mellan aktörer.

Utgångspunkter i kommitténs arbete

  • Påverka internationell standardisering inom främst ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics genom remisshantering och genom medverkan i ISO-arbetet, när det gagnar nationella mål

  • Påverka nationellt samt främja användingen av svensk standard inom området för att bidra till ett nationellt ramverk för geodata baserat på standarder

  • Samverka med andra ISO kommittér, OGC och andra krav exempelvis Inspire

Användning av standarder inom kommitténs omfattning

Kommittén arbetar för att främja användningen av standarder genom informationsspridning och påverkansarbete

Mer information om kommitténs arbete:

Var med och påverka
Prioriterade standarder inom geodata
Aktuella remisser Att kommentera
Arbetar nu med 24 standarder
ISO 19160-2, Adressering - Del 2: Ramverk och praxis för tilldelning och uppdatering av belägenhetsadresser
SIS 637042, Geografisk information — Detaljplan — Gränssnitt för ärendehantering
ISO 19144-2, Geografisk information - Klassningssystem - Del 2: Metaspråk för yttäckning (LCML) (ISO 19144-2:2023, IDT)
ISO/TS 19144-3, Geographic information — Classification systems — Part 3: Land Use Meta Language (LUML)
ISO 19152-1, Geografisk information - Modell för markanvändning och markägande (LADM) - Del 1: Övergripande begreppsmodell
ISO 19157-3, Geographic information — Data quality — Part 3: Data quality measures register
ISO 19152-2, Geographic information — Land Administration Domain Model (LADM) — Part 2: Land registration
ISO 19152-3, Geografisk information - Modell för markanvändning och markägande (LADM) - Del 3: Reglering av marina utrymmen
ISO 19152-4, Geographic information — Land Administration Domain Model (LADM) — Part 4: Valuation information
ISO 19152-5, Geographic information — Land Administration Domain Model (LADM) — Part 5: Spatial plan information
ISO 19164, Geografisk information - Inomhusmodell
ISO/TS 19124-2, Geographic information — Calibration and validation of remote sensing data and derived products — Part 2: SAR
ISO 19103, Geografisk information - Modellbeskrivningsspråk
EN ISO 19103, Geografisk information - Modellbeskrivningsspråk
EN ISO 19160-2, Adressering - Del 2: Ramverk och praxis för tilldelning och uppdatering av belägenhetsadresser (ISO 19160-2:2023)
ISO 19135, Geographic information registration — Requirements
EN ISO 19144-2, Geografisk information - Klassningssystem - Del 2: Metaspråk för yttäckning (LCML) (ISO19144-2:2023)
ISO 19168-1, Geografisk information - API för geografiska objekt - Del 1: Grunder
EN ISO 19152-1, Geografisk information - Modell för markanvändning och markägande (LADM) - Del 1: Övergripande begreppsmodell
ISO/TS 19176-1, Geografisk information -
ISO 19109, Geografisk information - Regler för applikationsschema
EN ISO 19152-3, Geografisk information - Modell för markanvändning och markägande (LADM) - Del 3: Reglering av marina utrymmen (ISO 19152-3:2023)
EN ISO 19164, Geografisk information - Inomhusmodell
EN ISO 19168-1, Geografisk information - API för geografiska objekt - Del 1: Grunder
Visa fler Visa färre
Utgivet 110 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Dun & Bradstreet Sweden AB, Solna
Geoforum Sverige, Stockholm
Lantmäteriet, Gävle
Lantmäteriet Kiruna Fastighetsbildningskontor, Gävle
Lantmäteriet Luleå Fastighetsbildningskontor, Gävle
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Regionkontor Stockholm, Sundbyberg
Trimble Solutions Sweden AB, Västerås
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 211, Geographic information/Geomatics
ISO/TC 211/AG 1, Outreach advisory group
ISO/TC 211/AG 10, XML maintenance group (XMG)
ISO/TC 211/AG 11, Advisory group to support UN-GGIM and other related UN activities
ISO/TC 211/AG 12, Control body for the ISO geodetic register
ISO/TC 211/AG 2, Advisory group on strategy
ISO/TC 211/AG 3, Programme maintenance group (PMG)
ISO/TC 211/AG 4, Joint advisory group (JAG) ISO/TC 211 – OGC
ISO/TC 211/AG 5, Harmonized model maintenance group (HMMG)
ISO/TC 211/AG 6, Group for Ontology Maintenance (GOM)
ISO/TC 211/AG 7, Terminology maintenance group (TMG)
ISO/TC 211/JWG 11, Joint ISO/TC 211 - ISO/TC 204 WG: GIS-ITS
ISO/TC 211/WG 10, Ubiquitous public access
ISO/TC 211/WG 4, Geospatial services
ISO/TC 211/WG 6, Imagery
ISO/TC 211/WG 7, Information communities
ISO/TC 211/WG 9, Information management
CEN/TC 287, Geographic Information
Visa fler Visa färre
Finansiering

Kommitténs finansiering består av deltagarnas deltagaravgifter samt anslag och marknadsbidrag/ standardiseringsstöd från SIS. Deltagaravgiften utgår från omfattningen av de mål och aktiviteter som deltagarna i kommittén har kommit överens om i verksamhetsplanen.

Eventuellt underskott eller överskott ackumuleras inte inom kommittén utan hanteras av SIS.

Avgiftsmodell

Projektdeltagarna betalar olika projektavgifter som är individuellt fastställda utifrån till exempel historiska skäl, storlek eller betalningsförmåga.

Framtida periodisering

I denna kommitté är framtida periodisering inte aktuell

Fastställelse, ändring och uppföljning av verksamhetsplanen

Kommittén godkänner och SIS fastställer årligen Verksamhetsplan för kommittén. Verksamhetsplanen ses över och revideras i samband med SIS budgetprocess då också deltagaravgifter beslutas utifrån omfattningen i Verksamhetsplanen. Eventuell ändring i Verksamhetsplanen kan föreslås av kommittén eller av SIS.

Förändringar i mål och aktiviteter som en följd av omständigheter som SIS inte råder över kan göras och kommuniceras då till kommittén.

SIS Projektledning ansvarar för uppföljning av mål och aktiviteter i Verksamhetsplanen i samråd med ordföranden och ska förmedla information kring detta till kommittén.

Termdatabasen Ekvator
Utbildning och Seminarier
Verksamhetsplan 2023

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning (35) Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar (35.240) Kodning av information (35.040)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Geodatastandarder tillgängligörs kostnadsfritt

Flera standarder inom geodataområdet  ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder. Följ länken och se om du omfattas av avtalet

Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt. 
 

Relevanta standarder för geodata- en vägledning

Geodata är data som beskriver företeelser och deras geografiska läge. Syftet med den här vägledningen är att hjälpa den som arbetar med geodata i Sverige genom att

  • orientera sig bland standarder för geodata och liknande dokumentation
  • få reda på hur standarder används och har använts

Kalender

2023
december
tor
7
Plenarmöte i New Dehli eller via Zoom
00:00 - 00:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Fredrik Stenberg
Projektledare
fredrik.stenberg@sis.se

Mats Åhlin
Vice projektledare
mats.ahlin@sis.se

Amanda Franzén
Projektkoordinator
amanda.franzen@sis.se

Helen Eriksson
Ordförande
Lantmäteriet Kiruna Fastighetsbildningskontor