Standard Svensk standard · SS-ISO 19161-1:2020

Geografisk information - Geodetiska referenssystem - Del 1: International Terrestrial Reference System (ITRS) (ISO 19161-1:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19161-1:2020

Geografisk information - Geodetiska referenssystem - Del 1: International Terrestrial Reference System (ITRS) (ISO 19161-1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden beskriver grundläggande information och krav för det globala referenssystemet International Terrestrial Reference System (ITRS), samt hur det ska användas. ITRS följer definitioner och terminologi som har fastställts av International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG9, International Association of Geodesy (IAG) och International Astronomical Union (IAU).

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
This document provides the basic information and the requirements related to the International Terrestrial Reference System (ITRS), its definition, its realizations and how to access and use these realizations.
This document:
— describes ITRS following the definitions and terminology adopted by the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), the International Association of Geodesy (IAG) and the International Astronomical Union (IAU);
— describes different categories of ITRS realizations: its primary realization, labelled the International Terrestrial Reference Frame (ITRF), other existing realizations of reference systems that are mathematically derived from the ITRS, and realizations that are aligned to the ITRF, such as GNSS-specific reference frames;
— categorizes procedures for realizing the ITRS.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19161-1:2020

Geografisk information - Geodetiska referenssystem - Del 1: International Terrestrial Reference System (ITRS) (ISO 19161-1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Geodetic references - Part 1: International terrestrial reference system (ITRS) (ISO 19161-1:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80019621

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-14

Antal sidor: 28