Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19158:2012

Geografisk information - Kvalitetssäkring av dataförsörjning (ISO/TS 19158:2012, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19158:2012

Geografisk information - Kvalitetssäkring av dataförsörjning (ISO/TS 19158:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Teknisk specifikation som anger hur en producent av geodata ska agera för att försäkra sig om att geodatamängder lever upp till specificerade krav samt hur producentens kunder därigenom ska få tillit till producentens förmåga.

Specifikationen sågs tidigt under utvecklingen som en specifikation som bygger på ISO 9000. Inga sådana skrivningar finns dock kvar, troligen av hänsyn till länder som inte utgår från ISO 9000.

Specifikationen vänder sig till både producenter av geodata och deras kunder. 

Läs mer om: Specificera geodata - så att de kan produceras eller erbjudas 

Omfattning
This Technical Specification provides a framework for quality assurance specific to geographic information. It is based upon the quality principles and quality evaluation procedures of geographic information identified in ISO 19157 and the general quality management principles defined in ISO 9000 [2].The framework defined in this Technical Specification enables a customer to satisfy itself that its suppliers, both internal and external, are capable of delivering geographic information to the required quality. Fundamental to the framework is the assurance of the supplier’s ability to understand and meet the quality requirements. Through the quality assurance framework both the customer and the supplier are able to consider the quality required at the earliest opportunity in the production/update process.Principles and responsibilities of the relationship between the customer and the supplier that facilitate the framework are provided. The responsibility for the quality assessment procedure is shared between the customer and the supplier.This Technical Specification is applicable to customers and suppliers of all geographic information where the quality of the product may be impacted upon by the supplier’s processes in any of the following scenarios:- there is an agreement or legislation for the supply of data acquisition services,- data acquisition services are being tendered for, and- one or more suppliers exist in the supply chain.This Technical Specification is not applicable for the supply of legacy datasets or ‘off the shelf’ products where there is no further data production or update activity to manage.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19158:2012

Geografisk information - Kvalitetssäkring av dataförsörjning (ISO/TS 19158:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Quality assurance of data supply (ISO/TS 19158:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-87707

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-10-12

Antal sidor: 36