Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19125-1:2006

Geografisk information - Hantering av enklare objekt - Del 1: Arkitektur (ISO 19125-1:2004)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19125-1:2006

Geografisk information - Hantering av enklare objekt - Del 1: Arkitektur (ISO 19125-1:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken och se om du omfattas av avtalet Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

Standard som specificerar en profil av geometristandarden SS-EN ISO 19107 . Profilen innehåller klasser för punkter, linjer och ytor i ett plan samt enklare samlingar av sådana geometriska objekt. Standarden anger ett antal operationer för att analysera objekt eller relationer mellan objekt. En implementation av standarden kan vara ett gränssnitt mot en databas.

Standarden vänder sig till programvarukonstruktörer som implementerar sådana gränssnitt.

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
This part of ISO 19125 establishes a common architecture and defines terms to use within the architecture. This part of ISO 19125 does not attempt to standardize and does not depend upon any part of the mechanism by which Types are added and maintained, including the following: a) syntax and functionality provided for defining types; b) syntax and functionality provided for defining functions; c) physical storage of type instances in the database; d) specific terminology used to refer to User Defined Types, for example UDT. This part of ISO 19125 does standardize names and geometric definitions for Types for Geometry. This part of ISO 19125 does not place any requirements on how to define the Geometry Types in the internal schema nor does it place any requirements on when or how or who defines the Geometry Types.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19125-1:2006

Geografisk information - Hantering av enklare objekt - Del 1: Arkitektur (ISO 19125-1:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture (ISO 19125-1:2004)

Artikelnummer: STD-44764

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-03-09

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-ISO 19125-1:2004