Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19112:2019

Geografisk information - Modell för att beskriva icke koordinatbaserade referenssystem (ISO 19112:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19112:2019

Geografisk information - Modell för att beskriva icke koordinatbaserade referenssystem (ISO 19112:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden anger hur referenssystem, som baseras på ortnamn snarare än på koordinater, ska beskrivas till innehåll och struktur. Sådana referenssystem kallas ibland indirekta referenssystem. Standarden innehåller ett schema som kan användas för register över geografiska indelningar, gator och andra platser.

Standarden vänder sig till den som utvecklar tjänster som bygger på ortnamnsregister.

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
This document defines the conceptual schema for spatial references based on geographic identifiers. It establishes a general model for spatial referencing using geographic identifiers and defines the components of a spatial reference system. It also specifies a conceptual scheme for a gazetteer.
Spatial referencing by coordinates is addressed in ISO 19111. However, a mechanism for recording complementary coordinate references is included in this document.
This document enables producers of data to define spatial reference systems using geographic identifiers and assists users in understanding the spatial references used in datasets. It enables gazetteers to be constructed in a consistent manner and supports the development of other standards in the field of geographic information.
This document is applicable to digital geographic data, and its principles may be extended to other forms of geographic data such as maps, charts and textual documents.

Ämnesområden

Postala tjänster (03.240) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19112:2019

Geografisk information - Modell för att beskriva icke koordinatbaserade referenssystem (ISO 19112:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Spatial referencing by geographic identifiers (ISO 19112:2019)

Artikelnummer: STD-80010660

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-03-27

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 19112:2005