Standard Svensk standard · SS-ISO 19150-2:2015

Geografisk information - Ontologi- Del 2: Regler för utveckling av ontologier med OWL (ISO 19150-2:2015, IDT)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-ISO 19150-2:2015/Amd 1:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19150-2:2015

Geografisk information - Ontologi- Del 2: Regler för utveckling av ontologier med OWL (ISO 19150-2:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 974 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 974 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som definierar regler och riktlinjer för utveckling av begreppssystem (ontologier) i språket OWL [OWL], inklusive kopplingar mellan element i UML-klassdiagram och OWL samt regler för att kunna beskriva applikationsscheman i OWL. Bland annat anges regler för identifierare och definitioner för värdeförråd och deras värden. 

Standarden vänder sig till den som är intresserad att RDF/XML-koda [RDF] applikationsscheman enligt OWL. 

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
This part of ISO 19150 defines rules and guidelines for the development of ontologies to support better the interoperability of geographic information over the Semantic Web. The Web Ontology Language (OWL) is the language adopted for ontologies.This part of ISO 19150 defines the conversion of the UML static view modeling elements used in the ISO geographic information standards into OWL. It further defines conversion rules for describing application schemas based on the General Feature Model defined in ISO 19109 into OWL.This part of ISO 19150 does not define semantics operators, rules for service ontologies, and does not develop any ontology.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19150-2:2015

Geografisk information - Ontologi- Del 2: Regler för utveckling av ontologier med OWL (ISO 19150-2:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 974 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 974 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Ontology - Part 2: Rules for developing ontologies in the Web Ontology Language (OWL) (ISO 19150-2:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8017924

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-12-15

Antal sidor: 116