Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19109:2016

Geografisk information - Regler för applikationsschema (ISO 19109:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19109:2016

Geografisk information - Regler för applikationsschema (ISO 19109:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken och se om du omfattas av avtalet Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

Standard som ger regler för hur man konstruerar applikationsscheman. Applikationsscheman anger struktur och innehåll för utbyte av geodata. Applikationsscheman ska kunna läsas av program för att automatisera olika aspekter av datahanteringen, exempelvis upprättande av XML-scheman. De ska också utgöra sådan dokumentation som människor behöver för att entydigt förstå data. De utgörs av klassdiagram i UML och textbeskrivningar. Utbyte av geodata kan innebära att fullständiga datamängder utbyts eller vara resultatet av en förfrågan via ett tjänsteanrop. Standarden anger krav på hur ISO 19100-seriens standardscheman och andra applikationsscheman ska integreras. Standarden innehåller både modelleringsteoretiska förklaringar och mer konkreta regler. Den specificerar tolv överensstämmelseklasser som gör det möjligt att välja vilka delar i standarden som ska följas:

 • Att applikationsschemat har ett utförande som följer standarden, dock inte nödvändigtvis i UML.
 • Att applikationsschemat följer standardens UML-profil.
 • Att anpassning av standardscheman följer standarden.
 • Att metadata specificeras enligt standarden.
 • Att datakvalitet specificeras enligt standarden.
 • Att tidsaspekter specificeras enligt standarden.
 • Att rumsliga aspekter specificeras enligt standarden.
 • Att bestämningar av uppgifter (observations) specificeras enligt standarden.
 • Att lägesbestämning genom användning av ortnamn specificeras enligt standarden.
 • Att värdeförråd som definieras utanför standarden hanteras enligt standarden.
 • Att flerspråkighet hanteras enligt standarden.
   

Standarden vänder sig till den som ska specificera geodata enligt överenstämmelse med ISO 19100-seriens standarder.

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
This International Standard defines rules for creating and documenting application schemas, including principles for the definition of features.The scope of this International Standard includes the following:— conceptual modelling of features and their properties from a universe of discourse;— definition of application schemas;— use of the conceptual schema language for application schemas;— transition from the concepts in the conceptual model to the data types in the application schema;— integration of standardized schemas from other ISO geographic information standards with the application schema.The following are outside the scope:— choice of one particular conceptual schema language for application schemas;— definition of any particular application schema;— representation of feature types and their properties in a feature catalogue;— representation of metadata;— rules for mapping one application schema to another;— implementation of the application schema in a computer environment;— computer system and application software design;— programming.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19109:2016

Geografisk information - Regler för applikationsschema (ISO 19109:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Rules for application schema (ISO 19109:2015)

Artikelnummer: STD-8018291

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-01-12

Antal sidor: 108

Ersätter: SS-EN ISO 19109:2006