Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 25:2009

Geografisk information - Standarder för rumsliga aspekter och tidsaspekter

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 25:2009

Geografisk information - Standarder för rumsliga aspekter och tidsaspekter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet. Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

Rapporten förklarar delar av de standarder ur ISO 19100-serien som beskriver rumsliga aspekter och tidsaspekter – SS-EN ISO 19107 Modell för att beskriva rumsliga aspekter, SS-EN ISO 19108 Modell för att beskriva tidsaspekter.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
Denna tekniska rapport förklarar delar av de standarder ur ISO 19100-serien som beskriver rumsliga aspekter och tidsaspekter –
SS-EN ISO 19107 Modell för att beskriva rumsliga aspekter respektive SS-EN ISO 19108
Modell för att beskriva tidsaspekter.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 25:2009

Geografisk information - Standarder för rumsliga aspekter och tidsaspekter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Spatial and temporal standards

Artikelnummer: STD-69027

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-05

Antal sidor: 88