Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 30:2019

Webbkartografi — Riktlinjer för kombinerbara webbkarttjänster

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 30:2019

Webbkartografi — Riktlinjer för kombinerbara webbkarttjänster
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet. Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

Webbkarttjänster är ett kostnadseffektivt sätt för att kombinera geodata från olika källor. Men när kartbilder läggs samman uppstår risken att läsbarhet, begriplighet och estetik påverkas.

Kombinerbarheten ställer därför nya krav på att webbkarttjänsterna måste erbjuda möjligheter att påverka den kartografiska utformningen.

I denna rapport anges riktlinjer kring webbkarttjänster. Syftet med riktlinjerna är att webbkarttjänsterna ska kunna kombineras och att de därigenom kan användas i fler sammanhang. Syftet är också att webbkarttjänsterna enkelt ska kunna användas för att utveckla bra webbkartapplikationer.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
Webbkarttjänster är ett kostnadseffektivt sätt för att kombinera geodata från olika källor. Men när kartbilder läggs samman uppstår risken att läsbarhet, begriplighet och estetik påverkas.
Kombinerbarheten ställer därför nya krav på att webbkarttjänsterna måste erbjuda möjligheter att påverka den kartografiska utformningen.
I denna rapport anges riktlinjer kring webbkarttjänster. Syftet med riktlinjerna är att webbkarttjänsterna ska kunna kombineras och att de därigenom kan användas i fler sammanhang. Syftet är också att webbkarttjänsterna enkelt ska kunna användas för att utveckla bra webbkartapplikationer.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 30:2019

Webbkartografi — Riktlinjer för kombinerbara webbkarttjänster
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Informationshantering

Internationell titel: Web cartography — Guidelines for combinable web-based map services

Artikelnummer: STD-80018803

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-12-05

Antal sidor: 56