Kommun och verksamhetsledning

Här hittar du förslag till grundpaket för dig inom offentlig verksamhet, med aktuella, verksamhetsspecifika standarder inom verksamhetsledning som kan tjäna till inspiration. Urvalet går enkelt att komplettera med ytterligare standarder som behövs i verksamheten.

Standarder som ingår i paketet
Visa alla

Pris

Mindre städer och kommunala bolag: 18 423 kr

Större städer: 25 840 kr

Storstäder: 30 233 kr

Indelningen följer SKL:s kommungruppsindelning

Priset inkluderar prenumeration på SIS Abonnemang till kommunens anställda, användarutbildning, användarstatistik samt löpande uppdatering av aktuella standarder. Kommunala bolag prissätts som "mindre städer".

SIS Perspektiv

 SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet.

Mer information

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan arbeta med standarder i offentlig sektor.

Antje Thiele
antje.thiele@sis.se 
08 555 521 24

Utbildningar på SIS

Är det dags för nästa steg i karriären? Boka din utbildning.