Informationssäkerhet för kommuner

Här hittar du grundpaket för dig inom offentlig verksamhet, med aktuella, verksamhetsspecifika standarder inom informationssäkerhet som kan tjäna till inspiration. Urvalet går enkelt att komplettera med ytterligare standarder som behövs i verksamheten.

Standarder som ingår i paketet

Kravstandarder

Sektorspecifika standarder

Åtgärdsstandarder


Pris

Mindre städer och kommunala bolag: 23 534 kr

Större städer: 29 885 kr

Storstäder: 33 817 kr

Indelningen följer SKL:s kommungruppsindelning

Priset inkluderar prenumeration på SIS Abonnemang till kommunens anställda, användarutbildning, användarstatistik samt löpande uppdatering av aktuella standarder. Kommunala bolag prissätts som "mindre städer".

Ciso by SIS

Ciso by SIS är ett digitalt verktyg som möjliggör ett förenklat och effektivt sätt att arbeta med standarder för informationssäkerhet i ISO 27000 serien.

Mer information

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan arbeta med standarder i offentlig sektor.

Antje Thiele
antje.thiele@sis.se 
08 555 521 24

Utbildningar på SIS

Är det dags för nästa steg i karriären? Boka din utbildning.