Ekonomi- och personaladministration för kommuner

Här hittar du grundpaket för dig inom offentlig verksamhet, med aktuella, verksamhetsspecifika standarder inom ekonomi- och personaladministration som kan tjäna till inspiration. Urvalet går enkelt att komplettera med ytterligare standarder som behövs i verksamheten.


Pris

Köp paketet för en användare:
4 900kr

Ge alla kommunens chefer tillgång till paketet för:

7 840 kr*/10 950 kr*/ 12 812 kr*
(*priserna är för mindre städer, större städer och storstäder enligt SKLs kommungruppsindelning)

Indelningen följer SKL:s kommungruppsindelning

Priset inkluderar prenumeration på SIS Abonnemang till kommunens anställda, användarutbildning, användarstatistik samt löpande uppdatering av aktuella standarder. Kommunala bolag prissätts som "mindre städer".

SIS Upphandlingsstöd

SIS Upphandlingsstöd är en onlinetjänst som gör det enkelt för upphandlande organisationer att hänvisa till standarder, i stället för att ange egna prestandakrav.

Läs mer >

Mer information

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan arbeta med standarder i offentlig sektor.

Antje Thiele
antje.thiele@sis.se 
08 555 521 24