Bygg, teknik och planering för kommuner

Här hittar du grundpaket för dig inom offentlig verksamhet, med aktuella, verksamhetsspecifika standarder inom bygg, teknik och planering som kan tjäna till inspiration. Urvalet går enkelt att komplettera med ytterligare standarder som behövs i verksamheten.

Standarder som ingår i paketet
Visa alla

Pris

Mindre städer och kommunala bolag: 20 054 kr

Större städer: 28 120 kr

Storstäder: 32 900 kr

Indelningen följer SKL:s kommungruppsindelning

Priset inkluderar prenumeration på SIS Abonnemang till kommunens anställda, användarutbildning, användarstatistik samt löpande uppdatering av aktuella standarder. Kommunala bolag prissätts som "mindre städer".

SIS Bygghandlingar

SIS Bygghandlingar digitaliserar, uppdaterar och ersätter Bygghandlingar 90. Öka tillgängligheten, möt krav på moderna arbetssätt och gör det enkelt att följa gällande rekommendationer.

Läs mer >

Utbildningar på SIS

Är det dags för nästa steg i karriären? Boka din utbildning.

Mer information

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan arbeta med standarder i offentlig sektor.

Antje Thiele
antje.thiele@sis.se 
08 555 521 24