Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19458:2006

Vattenundersökningar - Provtagning för mikrobiologisk analys (ISO 19458:2006)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19458:2006

Vattenundersökningar - Provtagning för mikrobiologisk analys (ISO 19458:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard ger stöd vid utformning av provtagningsprogram för vatten, för provtagningsmetoder för mikrobiologisk analys och för transport, hantering och lagring av proverna fram till dess analysen påbörjas. Den fokuserar på provtagning för mikrobiologiska undersökningar.

Allmän information om provtagning från olika typer av vattenmassor ges i respektive delar av ISO 5667.

Ämnesområden

Vattnets mikrobiologi (07.100.20) Allmänna vattenundersökningar (13.060.45)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19458:2006

Vattenundersökningar - Provtagning för mikrobiologisk analys (ISO 19458:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Mikrobiologiska vattenundersökningar, SIS/TK 425

Internationell titel: Water quality - Sampling for microbiological analysis (ISO 19458:2006)

Artikelnummer: STD-69421

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-17

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN ISO 19458:2006

Ersätter: SS 28163