Standardutveckling · SIS/TK 425

Mikrobiologiska vattenundersökningar

Mikrobiologiska vattenundersökningar – Rent vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar, och en förutsättning för mänskligt liv. Det är därför nödvändigt att vi övervakar och skyddar våra gemensamma vattenresurser från olika föroreningar. Standardiserade metoder för provtagning och analys är ett viktigt verktyg som underlättar kontrollen av vattenkvalitén.

Standarderna inom området vattenundersökningar behandlar fysikaliska-, kemiska-, mikrobiologiska- och biologiska undersökningar av olika typer av vatten (t.ex. grundvatten, ytvatten, dricksvatten och avloppsvatten). Inom området har det publicerats fler än ett hundratal svenska standardmetoder, varav många överensstämmer med internationell standard. Det svenska standardiseringsarbetet sker i tre tekniska kommittéer:

• Kemiska vattenundersökningar

• Mikrobiologiska vattenundersökningar

• Biologiska vattenundersökningar

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 5 standarder
ISO 7704, Vattnundersökningar - Krav för prestandatestning av membranfilter som används för direkt uppräkning av mikroorganismer genom odlingsmetoder
ISO 7014, Vattenundersökningar - Detektion av SARS-CoV-2 och andra virus i avloppsvatten
ISO 9308-2, Vattenundersökningar - Bestämning av Escherichia coli och koliforma bakterier - Del 2: Odling i flytande medium
EN ISO 7014, Vattenundersökningar - Detektion av SARS-CoV-2 och andra virus i avloppsvatten
EN ISO 7704, Vattnundersökningar - Krav för prestandatestning av membranfilter som används för direkt uppräkning av mikroorganismer genom odlingsmetoder
Visa fler Visa färre
Utgivet 27 standarder
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Vattenkvalitet (13.060) Vattnets mikrobiologi (07.100.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon
Projektledare
leif.johanzon@sis.se.invalid

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se.invalid