Standard Svensk standard · SS-EN 16630:2015

Permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk - Säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16630:2015

Permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk - Säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna utgåva innehåller en korrigering av den svenska översättningen som är viktig för rätt tillämpning av standarden.

Denna version innehåller följande ändring som rättar tidigare felaktig översättning av den engelska texten: Rubrik 7.1 Utrustning har ändrats till 7.1 Anläggningar. Efterföljande mening — en informationsskylt med minst följande information ska finnas väl synlig på fitnessutrustningen — har ändrats till en väl synlig och tydlig informationsskylt med minst följande information ska finnas vid anläggningar med fitnessutrustning.

Omfattning
Denna Europastandard specificerar generella säkerhetskrav rörande tillverkning, installation, kontroll och underhåll av permanent installerad, fritt tillgänglig fitnessutrustning för utomhusbruk. Denna standard omfattar inte elektriskt driven utrustning, funktionella träningsanordningar (med t.ex. fritt rörliga vikter) eller hinderbanor av militär typ.

Utrustningen är avsedd för ungdomar och vuxna med en längd av minst 1 400 mm, för att främja hälsa genom användning av utrustningen för träning. Utrustning som omfattas av denna standard är inte lekred-skap för barn (EN 1176-serien), stationära träningsredskap för inomhusbruk (EN 957-serien) eller fritt till-gänglig multisportutrustning (EN 15312), även om den uppfyller kraven enligt var och en av dessa standarder.
NM. I denna standard kallas ”permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk” helt enkelt för ”fitnessutrustning”.

Ämnesområden

Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16630:2015

Permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk - Säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sport och fritid, SIS/TK 554

Internationell titel: Permanently installed outdoor fitness equipment - Safety requirements and test methods

Artikelnummer: STD-8019624

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-04-19

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 16630:2015