Nyhet · 2017-10-13

Standarder gör städer smartare

Den smarta staden är avgörande för den snabba urbanisering som pågår. När två tredjedelar av världens befolkning bor i städer behöver vi utveckla fler gemensamma och hållbara lösningar. Standarder är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra den snabba utvecklingen.


Byggnader

Byggnader står för en tredjedel av världens energikonsumtion. Standarder gör att allt från hissar och ventilation till uppvärmning fungerar effektivt och hållbart.

I kommittén för hållbara byggnadsverk hos SIS pågår arbete med att ta fram standard för att värdera ett byggnadsverks sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan under dess livstid, läs mer >

Industrin

I alla tider har industrin litat på standarder för att kunna exportera, ligga i framkant och för att möta kundernas krav.

Outokumpu har mångårig tradition av att arbeta med standarder för att garantera kvalitet och konkurrera internationellt, läs mer >

IT

It hjälper stadens invånare att använda digitala lösningar som tjänster för att hitta bästa transportsättet, delta i bil- eller cykelpooler, styra belysning eller få koll på elanvändningen.

För att organisationer ska kunna använda smarta IT-lösningar för att bli mer hållbara har SIS kommitté för Hållbar IT arbetat fram en standard för effektiv IT-ledning, läs mer >

Takodlingar

Takodlingar och grönsaksodling i parker är en självklarhet i den framtida staden. Standardiseringsarbetet är i full gång inom detta nya område.

SIS kommitté för hållbar livsmedelsproduktion i städer leder arbetet, läs mer >

Energiproduktion

Energiproduktion från olika källor är nödvändiga i staden. Stora kraftverk utanför och små producenter inne i staden. Genom åren har standarder sett till att allt från kärnkraft till solenergi utvecklas effektivt och säkert.

SIS kommitté för effektiv energianvändning är ett branschöverskridande forum där man tillvaratar svenska intressen genom att vara med och utveckla internationell standard. Deltar gör bland annat Energimyndigheten, Energiforsk, Sandvik, Siemens, RISE, Jernkontoret och Vattenfall, läs mer >

Återvinning

Att återvinna avfall är ett område där det händer mycket. Allt fler produkter kan återvinnas och utan standarder skulle det inte vara möjligt.

Just nu pågår ett stort arbete i SIS kommitté för föpackningar och miljö att uppdatera standarder i enlighet med nya EU-direktiv om avfall och förpackningar, läs mer >

Transporter

I framtiden kan transporter ske alltmer under jord eller ovan jord med självkörande bilar och snabbtåg. Intelligenta fordon förlitar sig på standarder för kommunikation och automatisering, övervakning och säkerhet.

Scania är stora både vad gäller användande av standarder och deltagande i standardutveckling för smarta transportlösningar,
läs mer >

Mål och utvärdering

Att utvärdera mål för kvalitet och utveckling är en viktig del av den smarta staden. Ledningssystem är kraftfulla verktyg när verksamheter ska mätas och förbättras så att staden blir en attraktiv plats för dess invånare.

SIS har tradition av att paketera och förmedla kunskap om verksamhetsutveckling. I kölvattnet av standarderna uppstår ofta mer konkreta och specifika behov av vägledning. SIS producerar handböcker som komplement till standarder, håller i utbildningar och erbjuder även webbtjänsten och tidningen Perspektiv som ska stötta de som arbetar med kvalitet, miljö och hållbarhet. Ett nytt format av samma idé är Standardpodden, läs mer >

 

Foto: Jakob Dahlström
Retusch: Prior Retusch/Pia Örn
Illustration: Valero Doval


12 urbana lösningar för hållbar tillväxt

Inom EU:s Grow-Smarter testas tolv lösningar kring byggnader och lägre energianvändning, infrastruktur samt leveranser och transporter. Läs om de satsningar som görs i Stockholms testbäddar i Årsta, Västberga och Slakthusområdet. 

SIS/TK 588 Smarta städer

SIS kommitté ”Hållbara smarta städer och samhällen” deltar i det europeiska forumet för smarta och hållbara städer.

Syftet är att tillsammans kartlägga Europas standardiseringsbehov inom området, och föreslå potentiella standardiseringsarbeten. 

Kundcase

Outokumpu har en mångårig tradition av att delta i standardutveckling för svenskt stål. För dem innebär det en kvalitetstämpel och är en nödvändighet i den internationella konkurrensen.


Magasinet S

I Magasinet S läser du om näringslivstrender, ny smart teknik, hållbarhetsfrågor och annat som påverkar oss i samhället. Vi intervjuar intressanta människor och företag och ger dig inspiration till nytänkande, innovation och samverkan för gemensam nytta.

Volvo rustar för en fossilfri framtid

Utvecklingen av smarta, hållbara transportlösningar i städerna är på väg att ta ett jättesprång. Volvokoncernen ligger långt fram och tänker spela en avgörande roll i framtidens smarta städer.

Smarta transporter: Lina Orbéus, standardiseringschef på Scania, om digitalisering och utmaningar för fordonstillverkare

Standardpodden

I första avsnittet av standardpodden intervjuas Tina Bohlin, kvalitetsexpert, om övergången till nya ISO 9001.

#1 På djupet i nya ISO 9001 med Tina Bohlin

Lyssna på alla avsnitt här!

Kunskapstjänsten SIS Perspektiv

Sidor från ett nummer av kunskapstjänsten SIS Perspektiv visas mot en blå bakgrund.

Detta är tjänsten för dig som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling till vardags i ditt yrkesliv.

SIS Perspektiv består av en webbtjänst och en tidning som tillsammans innehåller samlad kunskap för att hjälpa dig tolka, jämföra och tillämpa olika ledningssystemstandarder.