Standardutveckling · SIS/TK 558

Effektiv energianvändning

Energimyndigheten, Energiforsk, Sandvik, Siemens, RISE, Jernkontoret och Vattenfall är med och utvecklar framtidens standarder inom det branschöverskridande området energieffektivisering. Var med och påverka du också – nya standarder är på gång.

Kommittén för Effektiv energianvändning, SIS/TK 558, fungerar som ett brett branschöverskridande strategiskt forum där svenska intressen tillvaratas genom att deltagarna: har tillgång till, föreslår och påverkar gällande och kommande standarder.

Mål

Kommittearbetet ska säkerställa att svenska intressen tillvaratas vid standardutveckling för effektiv engergianvändning genom att:

  • bevaka utvecklingen inom energieffektiviseringsområdet inom CEN och ISO så att svenska intressenter har en beredskap och kännedom om kommande standarder.
  • påverka standardiseringsarbetet inom CEN och ISO så att svenska synpunkter tillgodoses i kommande europeiska och internationella standarder på ett sådant sätt att de fastställda standarderna direkt kan användas i Sverige. Detta innebär bland annat att sammanställa och vidarebefordra synpunkter på europeiska och internationella standardförslag från svenska intressenter till CEN och ISO.
  • ge svenska intressenter tidig information om utvecklingstendenserna inom europeiskt och internationellt standardiseringsarbete.
  • inom kommitténs arbetsgrupper aktivt arbeta med utveckling av standarder.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 22 standarder
ISO/TR 27918, Lifecycle risk management for integrated CCS projects
ISO 27917-1, Carbon dioxide capture, transportation and geological storage - Vocabulary - Part 1: Cross-cutting terms
ISO/TR 27915, Carbon dioxide capture, transportation and geological storage - Quantification and Verification
ISO 27917-2, Capture, transport and geological storage of CO2 - Vocabulary - Part 2: Capture terms
ISO 27917-3, Capture, transport and geological storage of CO2 - Vocabulary - Part 3: Transportation terms
ISO 27917-4, Capture, transport and geological storage of CO2 - Vocabulary - Part 4: Geological storage terms
ISO 27917-5, Capture, transport and geological storage of CO2 - Vocabulary - Part 5: Quantification and verification terms
ISO 27917-6, Capture, transport and geological storage of CO2 - Vocabulary - Part 6: Enhanced oil recovery (CO2-EOR) terms
ISO 27920, Carbon dioxide capture, transportation and geological storage (CCS) - Quantification and Verification
EN 16247-1, Energikartläggning - Del 1: Allmänna krav
EN 16247-2, Energikartläggning - Del 2: Byggnader
EN 16247-3, Energikartläggning - Del 3: Processer
EN 16247-4, Energikartläggning - Del 4: Transporter
EN 16325, Energirelaterade ursprungsgarantier - Ursprungsgarantier för el
ISO 50010, Energy management and energy savings -Zero Net Energy
EN 17669, Energiprestanda - Minimikrav
ISO 50006, Energiledningssystem - Utveckling och användning av baseline och energiindikatorer/nyckeltal - Allmänna principer och vägledning
ISO 50011, Energiledningssystem - Mätning av utveckling av energiledningssystemet
ISO 7814-1-4, Energikartläggning - Krav och vägledning - Del 1-4: -2: Byggnader -3: Processer (industri-, tillverknings-processer) -4: Transport
ISO 50002-1, Energikartläggningar - Krav och vägledning - Del 1: Allmänna krav
ISO 50002-2, Energikartläggningar - Krav och vägledning - Del 2: Byggnader
ISO 50002-3, Energikartläggningar - Krav och vägledning - Del 3: Processer
Visa fler Visa färre
Utgivet 22 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, SANDVIKEN
Energiforsk AB, STOCKHOLM
Energiföretagen Sverige, Stockholm
Energigas Sverige Service AB, Stockholm
RISE AB, Borås
Siemens Energy AB, FINSPÅNG
Statens Energimyndighet, ESKILSTUNA
Stora Enso AB, STOCKHOLM
Vattenfall AB Värme Norden, UMEÅ
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 14 internationella kommittéer
ISO/TC 265, Carbon dioxide capture, transportation, and geological storage
ISO/TC 301, Energy management and energy savings
ISO/TC 301/TG 4, Follow up of ISO/TMBG/JTCG-TF 14 work
ISO/TC 301/WG 1, Energy management
ISO/TC 301/WG 11, Economics and financial evaluation
ISO/TC 301/WG 12, Energy savings evaluators
ISO/TC 301/WG 13, Evaluation of energy savings of thermal power plant
ISO/TC 301/WG 2, Metrics and measurement internal to the organization
ISO/TC 301/WG 6, Data for energy management systems
ISO/TC 301/WG 7, Methodological framework of calculation and reporting on energy savings
ISO/TC 301/WG 8, Energy savings in regions
CEN/CLC/JTC 14, Energy management and energy efficiency in the framework of energy transition
CEN/CLC/JTC 14/WG 1, Energy audits
CEN/CLC/JTC 15, Energy measurement plan for organisations
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Energiledningssystem (04.010) Energi- och värmeöverföring (27)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Presentation från Webinarium Ursprungsgarantier för el

Presentation från Webinarium 2020-05-13

Revidering av europastandard EN 16325 Ursprungsgarantier för el.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bengt Rydstedt
Projektledare
bengt.rydstedt@sis.se

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se