Standardutveckling · SIS/TK 588

Hållbara städer och samhällen

Vikten av samverkan, målstyrt arbete och standardisering är återkommande ämnen på konferenser om hållbara städer. För att bidra till en mer hållbar och smart utveckling  behövs globala överenskommelser och lösningar för exempelvis strategier, infrastruktur och datahantering.

I Sverige finns bred kompetens inom betydelsefulla områden för utvecklingen av hållbara samhällen såsom energi- och miljöteknikfrågor, planering och byggande, digitalisering, social hållbarhet och transporter. Nu handlar det om att omvandla praktisk kunskap och sprida den internationellt och nationellt.

SIS kommitté för Hållbara städer fungerar som ett nätverk för svenska experter och en ingång till standardiseringsarbeten på internationell- och nationell nivå via fyra arbetsgrupper. Det finns även ett förslag till ny arbetsgrupp gällande klimatförändringar:

  • Bekämpa klimatförändringarna: detta arbete syftar att utveckla en standard som ska bidra till kommunernas och regionernas klimatarbete. För mer information se videon och presentationen från webbinariet "hur kan standarder bidra till kommuners/regioners klimatmålsarbete" som SIS anordnade den 12 november 2020.
  • AG 1 – ISO: som speglar ISO/TC 268 Sustainable cities and communities där vi representerar och framhäver Sveriges intressen på den globala nivån. Det handlar till exempel om ledningssystem för hållbar utveckling i städer, smart infrastruktur och indikatorer.

  • AG 2 – CEN: som speglar CEN-CENELEC-ETSI Sector Forum on Smart and Sustainable Cities and Communities (SF-SSCC), samt CEN/TC 465 Sustainable Cities and Communities.  Det handlar om att skapa standarder som är i linje med Europas ambitioner och förutsättningar inom området Hållbara städer och samhällen. 

  • AG 3 – SS: som har reviderat den svenska standarden (SS 854000) för hållbar utveckling i kommuner och regioner utifrån Agenda 2030 målen. 

  • AG 4 – Norden: som arbetar med att samordna det nordiska standardiseringsarbetet inom området Hållbara städer och samhällen för att ge Norden en större röst på den globala och europeiska arenan.

Mer information om kommitténs arbete:

Nordic Climate Project
Arbetar nu med 24 standarder
ISO 37106, Sustainable development in communities - Guide to establishing strategies for smart cities and communities
ISO/IEC 30145-1, Smart City ICT Reference Framework - Part 1: Smart city business process framework
ISO/IEC 30146, Smart City ICT indicators
ISO 21574-1, Framework for integration and operation of smart community infrastructures - Part 1: Guidelines for managing the opportunities and challenges from interactions in smart community infrastructures from all aspects through the life-cycle
ISO 21588, Guidelines on Data Exchange and Sharing for Smart Community Infrastructures
ISO/IEC , Proposal for a New Work Item on Information Technology - An Upper Level Ontology for Smart City Data
ISO/IEC 21893, Proposal for a New Work Item on Information Technology - An Upper Level Ontology for Smart City Indicators
ISO 37153, Smart communitiy infrastructures - Maturity model for assessment and improvement
ISO 37161, Smarta städers infrastruktur - Vägledning för smarta transporter för att spara energiförbrukningen i transporttjänster i städer
ISO/IEC 24039, Information technology - Platform for public information and service of smart city
ISO/IEC 24038, Information technology - Guidance for smart city top-level design
Guidance for ISO 37101, Guidance for practical implementation of ISO 37101
ISO 37108, Sustainable cities and communities - Business districts - Guidance for practical local implementation of ISO 37101
ISO 37181, Smart community infrastructures - Smart transportation by autonomous vehicle on public roads
ISO 37164, Smart community infrastructures - Smart transportation using fuel cell LRT
ISO 37106:2018/AMD 1, Hållbara städer och samhällen - Vägledning för att etablera smarta stadsmodeller för hållbara samhällen
ISO 37168, Smart community infrastructures - Guidance on smart transportation by autonomous shuttle
ISO 37166, Smart community infrastructures - Urban data integration framework for smart city planning (SCP)
ISO 37180, Smart community infrastructures - Guidance on smart transportation with QR code identification and authentification in transportation and its related or additional services
ISO 37169, Smart community infrastructures - Smart transportation by run-through train/bus operation in/between cities
ISO 37167, Smart community infrastructures - Smart transportation for energy saving operation by slowly driving intentionally
ISO 7581, Smart community infrastructures-Operation and maintenance of utility tunnels
ISO 37170, Smart community infrastructures — Data framework of infrastructure governance base on digital technology
ISO 37110, Sustainable cities and communities — Management guidelines of open data for smart cities and communities — Part 1: Overview and general principles
Visa fler Visa färre
Utgivet 12 standarder
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 588/AG 01, ISO
SIS/TK 588/AG 02, CEN
SIS/TK 588/AG 03, SS
SIS/TK 588/AG 04, Nordic Forum for Smart and Sustainable Cities and Communities (NF-SSCC)
Visa fler Visa färre
Deltagare 24 företag och organisationer
Blekinge tekniska högskola, RONNEBY
BMGI Consulting, 1000
Botkyrka kommun, Tumba
Ericsson AB, Stockholm
Fonden Dansk Standard, NORDHAVN
Forshaga kommun, Forshaga
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Föreningen Sveriges Ekokommuner, Karlskrona
Lerums kommun, Lerum
Linköpings Universitet, Linköping
Lunds universitet, Lund
Lysekils kommun, Fagersta
RISE Research Institutes of Sweden AB, BORÅS
RISE Research Institutes of Sweden AB, LUND
SCANIA AB, SÖDERTÄLJE
SEK Svensk Elstandard, KISTA
SN Standards Norway, LYSAKER
Statens Energimyndighet, ESKILSTUNA
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ruotsiksi Finlands Standardiseringsförbund SFS rf, HELSINKI
Svenska Informations - & Telekommunikations-Standardiseringe, KISTA
Svenskt Vatten AB, BROMMA
Sveriges Kommuner & Regioner, Stockholm
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Växjö kommun, Växjö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 21 internationella kommittéer
ISO/TC 268, Sustainable cities and communities
ISO/TC 268/SC 1, Smart community infrastructures
ISO/TC 268/SC 1/WG 1, Infrastructure metrics
ISO/TC 268/SC 1/WG 2, Integration and interaction framework for smart community infrastructures
ISO/TC 268/SC 1/WG 3, Smart transportation
ISO/TC 268/SC 1/WG 4, Data exchange and sharing for smart community infrastructures
ISO/TC 268/WG 1, Management System Standards
ISO/TC 268/WG 2, City indicators
ISO/TC 268/WG 3, City anatomy and sustainability terms
SIS/TK 588/AG 01, ISO:

ISO/IEC JTC 1, Information technology

ISO/IEC JTC 1/WG 11, Smart cities

ISO/TC 268, Sustainable cities and communities

ISO/TC 268/SC 1, Smart community infrastructures

ISO/TC 268/SC 1/WG 1, Infrastructure metrics

ISO/TC 268/SC 1/WG 2, Integration and interaction framework for smart community infrastructures

ISO/TC 268/SC 1/WG 3, Smart transportation

ISO/TC 268/SC 1/WG 4, Data exchange and sharing for smart community infrastructures

ISO/TC 268/WG 1, Management System Standards

ISO/TC 268/WG 2, City indicators

ISO/TC 268/WG 3, City anatomy and sustainability terms

SIS/TK 588/AG 02, CEN:

CEN/TC 465, Sustainable Cities and Communities

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta Nationellt, europeiskt och internationellt
Mer läsning

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Miljöskydd (13.020) Miljöekonomi (13.020.20) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Lansering av Agenda 2030-standarden

Nu har Agenda 2030-standarden för kommuner och regioner publicerats, se seminariumet från den 30 september.Presentationer

 

Webbinarium: Hur kan standardisering bidra till kommuner och regioners klimatmålsarbete

Ordförande Jonas Frykman

– Jag är stolt över att vara ordförande i SIS tekniska kommitté för hållbara städer och samhällen (TK 588) som precis har tagit fram en standard för hur kommuner och regioner kan arbeta med genomförandet av Agenda 2030.

– Tillsammans med alla engagerade medlemmar i kommittén hoppas jag bidra med kunskap och erfarenhet som kan stärka det lokala och regionala arbetet med Agenda 2030 och även den roll som Sverige kan spela i det globala, europeiska och nordiska standardiseringsarbetet för hållbara städer och samhällen.

Jonas Frykman, jonas@frykman.nu

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Yacine Slamti
Projektledare
yacine.slamti@sis.se

Josefine Bora
Projektassistent
070-7138626
josefine.bora@sis.se