Nyhet · 2017-11-01

Standarder och export - Följ med till Outokumpus anläggning i Avesta

Stål är sedan medeltiden en av de viktigaste näringarna i Norden. Men för att konkurrera i världen räcker det inte att vila på gamla lagrar. Med fokus på ständiga förbättringar och nya marknader leder Outokumpu utvecklingen inom rostfritt stål.


– Det är viktigt att vi vet hur olika normer och standarder hanteras och att vi tar en aktiv del i de tekniska kommittéer som behandlar de standarder som är relevanta för oss och våra kunder, säger Patrik Sundell, standardiseringskoordinator på Outokumpu, i denna tre minuter långa film där vi följer med till anläggningen i Avesta.


Från besticken på bordet till hissar, byggnader, bilar och tvättmaskiner — vår vardag består till stora delar av rostfritt stål från Outokumpu som är en av världens ledande tillverkare. Att utveckla ett rostfritt stål med unika egenskaper som formbarhet, tjocklek, bärighet och hårdhet är en lång och komplicerad process. Minsta enhet som tillverkas i smältugnen ligger på 100 ton.

— Det tar i genomsnitt cirka tio år att utveckla och lansera ett rostfritt stål. Vårt mål är kundvärde i allt vi levererar. Det innebär att alla nya produkter ska erbjuda ekonomiska och tekniska fördelar och förbättringar jämfört med befintliga alternativ, berättar Patrik Sundell som är standardiseringskoordinator på Outokumpu Stainless AB och ordförande för SIS TK 135 Rostfria Stål.

Rostfritt duplexstål är ett bra exempel på produktutveckling som skapar kundvärde. Bakgrunden var att världsmarknadspriset på det redan dyra legeringsämnet nickel gick upp ytterligare.

— Vi frågade oss om vi kunde minimera nickelinnehållet i stålet, men erbjuda en produkt med bättre egenskaper. Med viss utveckling var svaret ja. Forta LDX 2101 lanserades 2004, och 2010 lanserades ett nytt duplexstål, Forta LDX 2404, med bättre hållfasthet och korrosionsegenskaper men minimerat innehåll av nickel och därmed bättre kontroll på priset, berättar Patrik Sundell.

Som för många andra industriföretag har det varit några tuffa år för Outokumpu efter lågkonjunkturen 2008. En stor omorganisation har vänt den utvecklingen och koncernen går åter med vinst. För Patrik Sundell ligger fokus i den nya organisationen på att utveckla arbetsformerna för de fem kollegor som tillsammans är engagerade i standardiseringskommittéer i Sverige, Finland, Tyskland och England. I USA har standardiseringsarbetet drivits med hjälp av konsulter.

För Outokumpu är europeiska och internationella standarder från CEN, European Committee for Standardization, och ISO, International Organization for Standardization, en avgörande framgångsfaktor. Allt rostfritt stål ska vara certifierat enligt materialets egenskaper. Men för att göra stålet intressant för flera kunder, applikationer och fler användningsområden gäller det att tänka proaktivt.

— För att sälja till grossister och bredda den möjliga marknaden behöver stålet vara certifierat enligt kraven för olika specialprodukter. Ibland kommer sådana önskemål från vår marknadsavdelning, ibland är det kunden som initierar en sådan utveckling.

Ett aktuellt exempel på det sistnämnda är just det duplexstål som togs fram för att erbjuda lägre nickelinnehåll.

— En vintillverkare ville använda duplexstål i tryckkärl för förvaring av prosecco. Vi tog fram en sådan lösning enligt gällande EU-direktiv och i nära samarbete med kunden. Men för att i nästa steg kunna sälja stålet på en internationell marknad ser vi också till att få det ISO-certifierat som tryckkärlsmaterial. Just nu arbetar Outokumpu med fyra nya stålprodukter som ska certifieras enligt olika standarder. Patrik Sundell ser också behov av nya applikationsstandarder för rostfritt stål inom flera olika användningsområden med stor tillväxtpotential.

— EU:s nya dieseldirektiv för fartyg gör rostfritt stål intressant som syratåligt material i scrubbers, som används för att rena fartygsavgaser. En annan standardisering vi hoppas på omfattar rostfri armering, som har fyra gånger så lång livslängd som den så kallade svarta armering som används idag i broar och annan infrastruktur. Men vi ser många fler möjligheter framför oss, säger Patrik Sundell och ler.

För Patrik Sundell och hans kollegor på Outokumpu är standarder mycket mer än specifikationer för att utveckla och marknadsföra rostfritt stål. Det är ett språk som bygger på koncensus från alla inblandade — myndigheter, tillverkare och kunder, världen över.

— För oss är standarder ett kommunikationsverktyg som borgar för enhetlig kvalitet och rättvis konkurrens. Utan standarder skulle global handel vara omöjlig. På tal om rättvis konkurrens återstår en viktig nöt att knäcka för den europeiska stålindustrin. — Kina konkurrerar med stål av bra kvalitet men som tillverkas utan hänsyn till miljön.

Den europeiska stålindustrin tar sitt ansvar för miljön, bland annat i form av produktion enligt ISO 9001 och 14001, och det bidrar till högre kostnader. Istället för att använda skyddstullar bör stål från Kina också vara miljöcertifierat. Det tjänar både konkurrensen och miljön på, avslutar Patrik Sundell.

Text: Anna Hammarskjöld


SIS och Outokumpu

"För oss är standarder ett kommunikationsverktyg som borgar för enhetlig kvalitet och rättvis konkurrens. Utan standarder skulle global handel vara omöjlig"

- Patrik Sundell, standardiseringskoordinator på Outokumpu.


Outokumpu deltar i 39 arbetsgrupper inom standardutvecklingen hos SIS, CEN och ISO och prenumerar på 3100 standarder i SIS prenumerationstjänst

Materialnyckeln

Materialnyckeln 3.0 är din guide till metalliska material. Med hjälp av tjänsten kan du snabbt och enkelt söka information om material och tillhörande standarder – var i världen du än befinner dig.

Läs mer  >

Just nu kan du prova Materialnyckeln kostnadsfritt i 14 dagar!

Kommitté för rostfria stål

Internationella standarder för stålurval, beteckningssystem, kemisk sammansättning. korrosionsegenskaper, hållfasthet mm är en förutsättning för en global handel för stål.

Genom att delta i SIS/TK 135 får du tidigt kunskap om framtida riktlinjer och är med och sätter standarderna som du arbetar med. 

ISO 14001 - Miljö

ISO 14001 är en ledningssystemstandard som används av organisationer för att minska sin miljöbelastning och som ett verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling, både när det gäller resultat och kostnader.

ISO 9001 - Kvalitet

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation.

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv