Standardutveckling · SIS/TK 165

Förpackningar

Förpackningsindustrin är en av stöttepelarna i svensk industri, som dels är beroende av export och dels av den inhemska marknaden. Genom nationell kunskapsöverföring, samarbete och informationsdelning mellan svenska intressenter bidrar kommitténs experter till att främja svenska intressen i europeisk och global standardisering inom området.

Standarder bidrar till en mer optimerad kapacitet och samverkan inom förpackningars värdekedja, med fokus på ökad kostnadseffektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet.

Förpackningens huvudsakliga funktion är att skydda dess innehåll samt underlätta praktisk och säker hantering av produkten i alla sammanhang. Välutformade förpackningslösningar bidrar till effektiv och skyddande transport av produkter i alla led, från tillverkaren fram till slutanvändaren. Miljöhänsyn redan vid utformning och val av förpackning, samt omhändertagande av använda förpackningar är också viktiga områden för förpackningsstandardiseringen. 

Standarderna, täcker förpackningar av alla typer och material, syftar till att möjliggöra för tillverkare, leverantörer och myndigheter, nationellt och internationellt, att enas om gemensamma krav för:

  • tillverkning av förpackningar, genom att fastställa krav på substanser och material, samt 
  • hantering av använda förpackningar, genom att minimera förpackningars negativa miljöpåverkan.

Experter som medverkar i kommitténs arbetsgrupper har en lång erfarenhet inom förpackningsvärdekedjan och vi tillhandahåller ett forum för att vägleda i frågor kopplade till standardisering.

Mer information om kommitténs arbete:

Standarder refererade till i förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar
Bionedbrytbarhet och kompostering Ämnesområde 1
Materialåtervinning Ämnesområde 2
Återanvändning och kontaktmaterial Ämnesområde 3
Avfallsförebyggande Ämnesområde 4
Inkluderande design Ämnesområde 5
Säckar och påsar av papper Ämnesområde 7
Övriga förpackningslösningar Ämnesområde 8
Plastförpackningar Gemensamt ämresområde med SIS/TK 156 Plast
Utgivet 258 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 165/AG 01, Rötning
SIS/TK 165/AG 07, Säckar och påsar av papper
Deltagare 31 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Avfall Sverige AB, Malmö
Billerud Skog & Industri AB Gävle, Gävle
Billerud Sweden AB, Skärblacka
Billerud Sweden AB, Grums
Cepi Eurokraft, Stockholm
Dagab Inköp & Logistik AB, Stockholm
Emballator Packaging Innovations AB, Ljungby
European Aluminium, BRUSSELS
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Grafiska Företagens Service AB, Stockholm
Gyllsjö Träindustri AB, Klippan
Göteborgs Stad Intraservice, Göteborg
IH Consulting AB, Veberöd
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Konsumentverket / KO, Karlstad
Mondi Dynäs AB, Väja
Nordic Paper Bäckhammar AB, Kristinehamn
Q-Med AB, Uppsala
Returpack-Burk Svenska AB, Norrköping
Reumatikerförbundet, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Sundsvall
SCA Forest Products AB, Sundsvall
Svensk Plastindustriförening Spif, Motala
Svensk Plaståtervinning i Motala AB, Motala
Svenska Retursystem AB, Mölnlycke
Svenska Retursystem AB, Stockholm
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Tetra Pak AB, Lund
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 39 internationella kommittéer
ISO/TC 122, Packaging
ISO/TC 122/SC 3, Performance requirements and tests for means of packaging, packages and unit loads (as required by ISO/TC 122)
ISO/TC 122/SC 3/WG 11, Paper bags and paper sacks
ISO/TC 122/SC 3/WG 3, Child resistant containers
ISO/TC 122/SC 3/WG 8, Transport packages for dangerous goods
ISO/TC 122/SC 4, Packaging and the environment
ISO/TC 122/SC 4/WG 10, Express packaging
ISO/TC 122/SC 4/WG 9, Guide on implementation of ISO 1860X-standard
ISO/TC 122/WG 16, Temperature controlled product packaging
ISO/TC 122/WG 9, Accessible design for packaging
ISO/TC 130/WG 11, Sustainability of Graphic Technology
ISO/TC 51, Pallets for unit load method of materials handling
ISO/TC 51/WG 2, Methods of test for pallets
ISO/TC 51/WG 8, Pallets with superstructure and wheeled pallets
ISO/TC 63, Glass containers
CEN/TC 194, Utensils in contact with food
CEN/TC 194/WG 4, Cutlery and related items
CEN/TC 194/WG 8, Overall migration
CEN/TC 261, Packaging
CEN/TC 261/SC 4, Packaging and Environment
CEN/TC 261/SC 4/WG 1, Terminology, symbols and criteria for life cycle assessment of packaging
CEN/TC 261/SC 4/WG 10, Design for recycling for plastic packaging products.
CEN/TC 261/SC 4/WG 2, Degradability and organic recovery of packaging and packaging materials
CEN/TC 261/SC 4/WG 3, Material recovery
CEN/TC 261/SC 4/WG 4, Energy recovery
CEN/TC 261/SC 4/WG 6, Prevention
CEN/TC 261/SC 4/WG 7, Reuse
CEN/TC 261/SC 4/WG 8, Heavy metals and other dangerous substances
CEN/TC 261/SC 5, Primary packaging and transport packaging
CEN/TC 261/SC 5/WG 14, Test methods and test schedules
CEN/TC 261/SC 5/WG 16, Packaging of dangerous goods
CEN/TC 261/SC 5/WG 21, Glass packaging
CEN/TC 261/SC 5/WG 25, Rigid plastic packaging as well as plastic caps and lids for any packaging containing plastic
CEN/TC 261/SC 5/WG 26, Packages made from flexible materials (e.g. flexible plastics, plastic laminates, paper/board laminated, metal foil laminates, textiles)
CEN/TC 261/SC 5/WG 27, Child resistant packaging
CEN/TC 261/SC 5/WG 34, Pallets
CEN/TC 261/WG 1, Management standards for packaging of foodstuffs
SIS/TK 165/AG 07, Säckar och påsar av papper:

ISO/TC 122/SC 3/WG 11, Paper bags and paper sacks

ISO/TC 122/WG 5, Terminology and vocabulary

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Förpackningar och distribution (55) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta (SIS Dokument) eller välj någon av arbetsgrupperna;

AG 1 Rötning

AG 7 Säckar och påsar av papper

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Susanna Björk
Projektledare
susanna.bjork@sis.se

Anette Lindor Norén
Projektkoordinator
anette.noren@sis.se

Inger Hellborg
Ordförande
IH Consulting AB