Standardutveckling · SIS/TK 165

Förpackningar och miljö

Du och jag förbrukar enorma mängder förpackningar varje dag. När vi kastar en förpackning i soporna är det inte alltid vi tänker på vad som händer med den och vad som kan göras med den. Kommittén SIS/TK 165 jobbar med standardisering inom bland annat resursminimering/optimering, återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och nedbrytbarhet av förpackningar.

Kommittén för Förpackningar och miljö är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för befintliga och framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att minimera förpackningars negativa miljöpåverkan samt att fastställa krav på substanser och material. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tillverkare, leverantörer och myndighet att enas om gemensamma krav för tillverkning av förpackningar och hantering av använda förpackningar.

Aktuell standardisering omfattar arbete inom hemkompostering, märkningar för materialidentifiering samt ekodesign av e-handelslådor. Baserat på det nya "Single Use Plastic"-direktivet arbetas det nu även fram en standard för kvarsittande korkar och lock på dryckesförpackningar upp till tre liter.

Inom kort påbörjas även intensivt arbete med revidering av befintliga harmoniserade standarder mot Förpackningsdirektivet (94/62/EC) - var med och engagera dig i arbetet!

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 7 standarder
EN 17428, Förpackningar - Bestämning av nedbrytningsgraden i förhållanden som simulerar hushållskompostering
EN 17427, Förpackningar - Krav och provningsmetoder för bärkassar anpassade för behandling i välordnade hushållskomposter
ISO 4924, Eco-design principle, requirement and guideline for express packaging
EN 17665, Förpackningar - Testmetoder och krav för att visa att korkar och lock av plast på dryckesförpackningar avsedda för engångsbruk och med en kapacitet på upp till tre liter förblir fästa vid behållaren under produktens tilltänkta användningsfas
EN 13432, Förpackningar - Krav gällande förpackningar återvinningsbara genom kompostering och biologisk nedbrytning - Provningsschema och utvärderingskriterier för slutgiltigt godkännande av förpackningar
SIS/TS 85, Test Method for Determining Anaerobic Digestion
ISO/TR 18607, Packaging—Packaging and the environment -Guidebook for environment conscious designing of packaging based on ISO 18600 series of standards
Visa fler Visa färre
Utgivet 19 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 165/AG 10, Förpackningar och Miljö - Global standard
Deltagare 4 företag och organisationer
Arbio AB Två, Stockholm
European Aluminium Association (EAA), BRUSSELS
Konsumentföreningen Stockholm, Stockholm
Rise Research Institutes of Sweden 2, Uppsala
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Förpackningar och distribution (55) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad.

EU-kommissionens webbplats kan du kontrollera status för standarder gentemot Förpackningsdirektivet 94/62/EC i (OJEU). 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Nilla Persson
Projektledare
nilla.persson@sis.se.invalid

Åse Lyngstad
Projektassistent
ase.lyngstad@sis.se.invalid