Produktguide Ergonomi

Produktguide för B- standarder inom ergonomiområdet, för standarder som är harmoniserade mot maskindirektivet.

Belastningsergonomi

Ergonomi vid människa - systeminteraktion


SIS/TK 380 - Ergonomi och human factors

För mer information om arbetet för att ta fram dessa standarder och fler utgivna inom ämnet, kan du besöka webbsidan för SIS kommitté 380 Ergonomi och Human factors.

Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar.

I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.

Utbildningar inom CE-märkning

En man i skyddskläder och reflexväst inspekterar en maskinens säkerhet.

Vad krävs för att CE-märka?

Våra utbildningar återspeglar den kunskap och erfarenhet som finns om konstruktion och krav för att CE-märka.