Produktguide Maskinsäkerhet

Utgivna europeiska A- och B-standarder (svensk standard) och motsvarande ISO-standarder

Luftburna farliga ämnen


Tekniska kommittéer inom industriteknik

Det är öppet för alla företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige att delta i utvecklingen av standarder.

Se en lista och läs mer om SIS kommittéer inom standardiserings­området icke-metalliska material.

Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar.

I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.

Utbildningar inom CE-märkning

En man i skyddskläder och reflexväst inspekterar en maskinens säkerhet.

Vilka krav krävs för att CE-märka?

Våra utbildningarna återspeglar den kunskap och erfarenhet som finns om konstruktion och krav för att CE-märka.