Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13849-1:2016

Maskinsäkerhet - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper (ISO 13849-1:2015)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 13849-1:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13849-1:2016

Maskinsäkerhet - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper (ISO 13849-1:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Den här delen av standard SS-EN ISO 13849 fastställer säkerhetskrav för samt vägledning kring konstruktion och integrering av säkerhetsrelaterade delar i styrsystem, SRP/CS, (Safety-Related Part of a Control System), inklusive utveckling av programvara. Den är tillämplig på SPR/CS, oavsett maskintyp och vilken teknik eller energi som används (elektrisk, hydraulisk, pneumatisk, mekanisk etc.).


SRP/CS kan antingen vara fristående eller integrerade i styrsystemet. De delas in i fem fastställda prestandanivåer på grundval av sin förmåga att under förutsebara omständigheter uppfylla en säkerhetsfunktion.

Standarden kan tillämpas på exempelvis

  • skyddsanordningar (t.ex. tvåhandsmanöveranordningar, förreglingsanordningar), elektriskt avkännande skyddsanordningar (t.ex. ljusridåer) och tryckkännande anordningar
  • styrenheter (t.ex. en logisk enhet för styrfunktioner, databehandling, övervakning)
  • effektstyrdon (t.ex. reläer, ventiler).

Den kan även tillämpas på styrsystem med skyddsfunktioner som är avsedda för allt från enkla maskiner (t.ex. små köksmaskiner eller automatiska dörrar och portar) till tillverkningsmaskiner och tillverkningssystem (t.ex. paketeringsmaskiner, tryckerimaskiner och pressar).


Fördelar med att använda standarden

Standarden vänder sig främst till dig som arbetar med specifikation, konstruktion eller upphandling av maskiner. Den gör det enklare för dig att bedöma konstruktion och funktion för varje tillämpning av SRP/CS samt uppnådd prestandanivå. Standarden kan med fördel användas vid utarbetandet och genomförandet av riskreduceringsstrategier.

Omfattning
This part of ISO 13849 provides safety requirements and guidance on the principles for the design and integration of safety-related parts of control systems (SRP/CS), including the design of software. For these parts of SRP/CS, it specifies characteristics that include the performance level required for carrying out safety functions. It applies to SRP/CS for high demand and continuous mode, regardless of the type of technology and energy used (electrical, hydraulic, pneumatic, mechanical, etc.), for all kinds of machinery.

It does not specify the safety functions or performance levels that are to be used in a particular case.

This part of ISO 13849 provides specific requirements for SRP/CS using programmable electronic system(s).

It does not give specific requirements for the design of products which are parts of SRP/CS. Nevertheless, the principles given, such as categories or performance levels, can be used.

NOTE 1 Examples of products which are parts of SRP/CS: relays, solenoid valves, position switches, PLCs, motor control units, two-hand control devices, pressure sensitive equipment. For the design of such products, it is important to refer to the specifically applicable International Standards, e.g. ISO 13851, ISO 13856-1 and ISO 13856-2.
NOTE 2 For the definition of required performance level, see 3.1.24.
NOTE 3 The requirements provided in this part of ISO 13849 for programmable electronic systems are compatible with the methodology for the design and development of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems for machinery given in IEC 62061.
NOTE 4 For safety-related embedded software for components with PLr = e, see IEC 61508–3:1998, Clause 7.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13849-1:2016

Maskinsäkerhet - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper (ISO 13849-1:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2015)

Artikelnummer: STD-8018279

Utgåva: 3

Fastställd: 2016-01-12

Antal sidor: 104

Ersätter: SS-EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 , SS-EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 , SS-EN ISO 13849-1:2008 , SS-EN ISO 13849-1:2008

Ersätts av: SS-EN ISO 13849-1:2023