Tekniska kommittéer inom livsmedel och jordbruk

Att maten vi stoppar i oss ska vara säker och hållbar är en viktig fråga. Standarder för livsmedel och jordbruk bidrar till att konsumenter kan känna sig trygga med att den mat de äter och det foder som ges till djuren är fritt från skadliga föroreningar och tillsatser.

När det kommer till offentlig kontroll av foder och livsmedel är internationella standarder basen för rättssäkerhet och kvalitet. Detta gäller såväl analysmetoder inom kemi och mikrobiologi som ledningssystem för livsmedelssäkerhet.