Standardutveckling · SIS/TK 164

Konsument- och transportförpackningar

Konsument- och transportförpackningar innefattar allt från ett mjölkpaket till en lastpall. När vi handlar ett paket mjölk förväntar vi oss att förpackningen håller mjölken färsk, att den håller tätt och att den går att öppna. På samma sätt förväntar vi oss att transporten av varor ska gå att optimera, att förpackningar inte ska gå sönder och att lastpallar klarar av belastningen. Detta, och mycket mer, jobbar kommittén för konsument- och transportförpackningar med.

Kommittén för Konsument- och transportförpackningar är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för befintliga och framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa säkra förpackningar och rutiner samt att transport ska ske effektivt. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tillverkare av förpackningar, leverantörer och slutanvändare att enas om gemensamma krav för tillverkning och användande av förpackningar.

Om du vill ha en komplett överblick över alla arbetsgrupper under SIS/TK 164, se fliken "Organisation" längst ned på sidan. För mer detaljerad information kring tre områden vi har extra fokus på just nu, klicka på länkarna nedan.

Kommittén, som har varit aktiv sedan 1991, är en av standardiseringens mest omfattande kommittéer med många aktiva arbetsgrupper. 

Just nu pågår arbeten inom läkemedelsförpacknigar, tillgänglighet i förpackningar och barnskyddande förpackningar. Läs mer om nya arbeten här.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska (CEN) och den internationella (ISO) standardiseringsorganisationen. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar den svenska förpackningsindustrin och användare. Detta arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska export- och importmarknaden.

Ett värdefullt arbete

Standardisering kan vara ett sätt för dig och din verksamhet/ditt företag att på ett enkelt sätt säkerställa att ni uppfyller EU-lagstiftning.

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 19 standarder
ISO/TR 22251-1, RFID-programmeringsgränssnitt inom metallreturtransporter
ISO 23416, General specifications and testing methods for temperature-sensitive pharmaceutical packages in good distribution practice principles
EN 12778, Köksartiklar - Tryckkokare för hemmabruk
ISO 23417, Allmänna specifikationer och valideringsmetoder för icke-sterila förpackningar för medicintekniska produkter enligt principer för god distribution
EN 1186-3, Material och produkter i kontakt med livsmedel - Plast - Del 3: Provningsmetoder för övergripande migration till förångbara simulatorer
EN 16565, Förpackningar - Flexibla tuber - Testmetod för att bestämma inriktningen på flip-top cappen
ISO 15750-3, Packaging - Steel drums - Part 3: Inserted flange-type closure systems
ISO 6608-1, Active and intelligent packaging — Part 1: General requirements and specifications of active packaging
ISO 6608-2, Active and intelligent packaging — Part 2: General requirements and specifications of intelligent packaging
ISO/TR 22251-2, Application Guideline for use of RFID on Returnable Transport Items — Part 2: For Plastic RTIs
EN ISO 15750-3, Förpackningar - Fat av metall - Del 3: Förslutningssystem av flänstyp
EN 13045, Förpackningar - Flexibla plasttuber - Dimensioner och toleranser
EN 12374, Förpackningar - Flexibla tuber - Terminologi
EN 12377, Förpackningar - Flexibla tuber - Provning av förslutningars lufttäthet
EN 13048, Förpackningar - Flexibla aluminiumtuber - Metod för mätning av tjocklek på invändig lackfilm
EN 16592, Förpackningar - Behållare av hårdplast - PET gänga 29/25
EN 17827, Glasbehållare - Mousserande vin med traditionell metod (26, 29, 36 mm)
EN ISO 28862, Förpackningar- Barnskyddande förpackningar-Krav och provningsmetoder för ej återförslutningsbara förpackningar för icke-medicinska produkter
EN 17829, Förpackningar av glas - 28 millimeter - Skruvgängor för glasflaskor (MCA sortiment) - Mått
Visa fler Visa färre
Utgivet 332 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 164/AG 01, Migrering och livsmedelsförpackningar
SIS/TK 164/AG 07, Säckar och påsar av papper
SIS/TK 164/AG 11, Lättöppnade förpackningar
SIS/TK 164/AG 12, Läkemedelsförpackningar
SIS/TK 164/AG 16, Provningsmetoder för farligt gods
SIS/TK 164/AG 22, Förpackningsmaterial
SIS/TK 164/AG 27, Barnskyddade förpackningar
SIS/TK 164/AG 34, Transportförpackningar
Visa fler Visa färre
Deltagare 23 företag och organisationer
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
BillerudKorsnäs Sweden AB, SKÄRBLACKA
Cepi Eurokraft, STOCKHOLM
Emballator Plast AB, VÄXJÖ
Emballator Tectubes Sweden AB, HJO
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Gyllsjö Träindustri AB, KLIPPAN
IKEA of Sweden AB, ÄLMHULT
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Mondi Dynäs AB, VÄJA
Mondi Örebro AB, ÖREBRO
Nordic Paper Bäckhammar AB, KRISTINEHAMN
Q-Med AB, UPPSALA
Reumatikerförbundet, STOCKHOLM
RISE AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
Stora Enso Fors AB, FORS
Stora Enso Pulp And Paper Asia AB, FALUN
Svenco Papperssäckar AB, Arlandastad
Svenska Retursystem AB, MÖLNLYCKE
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Swif Service AB, STOCKHOLM
Tetra Pak Packaging Solutions AB, LUND
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 43 internationella kommittéer
ISO/TC 122, Packaging
ISO/TC 122/SC 3, Performance requirements and tests for means of packaging, packages and unit loads (as required by ISO/TC 122)
ISO/TC 51, Pallets for unit load method of materials handling
CEN/TC 120, Sacks for the transport of food aid
CEN/TC 261, Packaging
CEN/TC 261/SC 5, Primary packaging and transport packaging
CEN/TC 261/SC 5/WG 25, Rigid plastic packaging as well as plastic caps and lids for any packaging containing plastic
SIS/TK 164/AG 01, Migrering och livsmedelsförpackningar:

CEN/TC 261, Packaging

CEN/TC 261/WG 1, Management standards for packaging of foodstuffs

ISO/TC 122, Packaging

SIS/TK 164/AG 11, Lättöppnade förpackningar:

CEN/TC 261, Packaging

ISO/TC 122, Packaging

ISO/TC 122/WG 9, Accessible design for packaging

SIS/TK 164/AG 12, Läkemedelsförpackningar:

CEN/TC 261, Packaging

ISO/TC 122, Packaging

SIS/TK 164/AG 16, Provningsmetoder för farligt gods:

CEN/TC 261, Packaging

CEN/TC 261/SC 5/WG 16, Packaging of dangerous goods

ISO/TC 122, Packaging

ISO/TC 122/SC 3/WG 8, Transport packages for dangerous goods

SIS/TK 164/AG 22, Förpackningsmaterial:

CEN/TC 261, Packaging

CEN/TC 261/SC 5/WG 21, Glass packaging

CEN/TC 261/SC 5/WG 25, Rigid plastic packaging as well as plastic caps and lids for any packaging containing plastic

CEN/TC 261/SC 5/WG 26, Packages made from flexible materials (e.g. flexible plastics, plastic laminates, paper/board laminated, metal foil laminates, textiles)

ISO/TC 122, Packaging

ISO/TC 63, Glass containers

SIS/TK 164/AG 27, Barnskyddade förpackningar:

CEN/TC 261, Packaging

CEN/TC 261/SC 5, Primary packaging and transport packaging

CEN/TC 261/SC 5/WG 27, Child resistant packaging

ISO/TC 122/SC 3, Performance requirements and tests for means of packaging, packages and unit loads (as required by ISO/TC 122)

ISO/TC 122/SC 3/WG 3, Child resistant containers

SIS/TK 164/AG 34, Transportförpackningar:

CEN/TC 261, Packaging

CEN/TC 261/SC 5, Primary packaging and transport packaging

CEN/TC 261/SC 5/WG 14, Test methods and test schedules

ISO/TC 122, Packaging

ISO/TC 122/WG 16, Temperature controlled product packaging

ISO/TC 51, Pallets for unit load method of materials handling

ISO/TC 51/WG 2, Methods of test for pallets

ISO/TC 51/WG 8, Pallets with superstructure and wheeled pallets

SIS/TK 164/AG 07, Säckar och påsar av papper:

CEN/TC 261/SC 5, Primary packaging and transport packaging

ISO/TC 122, Packaging

ISO/TC 122/SC 3, Performance requirements and tests for means of packaging, packages and unit loads (as required by ISO/TC 122)

ISO/TC 122/SC 3/WG 11, Paper bags and paper sacks

ISO/TC 122/WG 5, Terminology and vocabulary

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Förpackningar och distribution (55) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040) Rullar, bobiner (55.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Tillgång till standarderna SIS Abonnemang.

Information om utbildningarregelverkoch ordlista inom standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

Anna-Carin Näreskog
Projektledare
anna-carin.nareskog@sis.se

Anette Lindor Norén
Projektassistent
anette.noren@sis.se