Standardutveckling · SIS/TK 164

Konsument- och transportförpackningar

Konsument- och transportförpackningar innefattar allt från ett mjölkpaket till en lastpall. När vi handlar ett paket mjölk förväntar vi oss att förpackningen håller mjölken färsk, att den håller tätt och att den går att öppna. På samma sätt förväntar vi oss att transporten av varor ska gå att optimera, att förpackningar inte ska gå sönder och att lastpallar klarar av belastningen. Detta, och mycket mer, jobbar kommittén för konsument- och transportförpackningar med.

Kommittén för Konsument- och transportförpackningar är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för befintliga och framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa säkra förpackningar och rutiner samt att transport ska ske effektivt. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tillverkare av förpackningar, leverantörer och slutanvändare att enas om gemensamma krav för tillverkning och användande av förpackningar.

Om du vill ha en komplett överblick över alla arbetsgrupper under SIS/TK 164, se fliken "Organisation" längst ned på sidan. För mer detaljerad information kring tre områden vi har extra fokus på just nu, klicka på länkarna nedan.

Kommittén, som har varit aktiv sedan 1991, är en av standardiseringens mest omfattande kommittéer med många aktiva arbetsgrupper. 

Just nu pågår arbeten inom läkemedelsförpacknigar, tillgänglighet i förpackningar och barnskyddande förpackningar. Läs mer om nya arbeten här.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska (CEN) och den internationella (ISO) standardiseringsorganisationen. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar den svenska förpackningsindustrin och användare. Detta arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska export- och importmarknaden.

Ett värdefullt arbete

Standardisering kan vara ett sätt för dig och din verksamhet/ditt företag att på ett enkelt sätt säkerställa att ni uppfyller EU-lagstiftning.

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 29 standarder
ISO/TS 20075, Wooden Shipping Boxes and Crates
ISO 13127, Förpackningar - Barnskyddade förpackningar - Mekaniska testmetoder för återförslutningsbara förpackningssystem
ISO/TR 22251-1, RFID-programmeringsgränssnitt inom metallreturtransporter
EN 14635, Förpackningar - Glas - 26 H 126 Mynning för kronkork - Dimensioner
ISO/TR 22984, Reusable Transport Packaging - Cleaning and sanitation methods of reusable transport containers for food distribution purpose
ISO 23416, General specifications and testing methods for temperature-sensitive pharmaceutical packages in good distribution practice principles
EN 12778, Köksartiklar - Tryckkokare för hemmabruk
EN 16679, Förpackningar - Säkerhetsförslutningar för läkemedelsförpackningar
ISO 23417, Allmänna specifikationer och valideringsmetoder för icke-sterila förpackningar för medicintekniska produkter enligt principer för god distribution
EN 1186-2, Material och produkter i kontakt med livsmedel - Plast - Del 2: Provningsmetod för total migration till vegetabiliska oljor
EN 1186-3, Material och produkter i kontakt med livsmedel - Plast - Del 3: Provningsmetoder för övergripande migration till förångbara simulatorer
EN 16565, Förpackningar - Flexibla tuber - Testmetod för att bestämma inriktningen på flip-top cappen
ISO 5465-1, Packaging -Paper bags and paper sacks — Part 1: Terminology
ISO 8611-1, Lastpallar - Del 1: Provningsmetoder
ISO 8611-2, Lastpallar - Del 2: Prestandakrav och val av provningsmetoder
ISO 24259, Steel Strapping for Packaging
ISO 16495, Förpackningar - Transportförpackningar för farligt gods - Provningsmetoder
ISO 15750-3, Packaging - Steel drums - Part 3: Inserted flange-type closure systems
ISO 6608-1, Active and intelligent packaging — Part 1: General requirements and specifications of active packaging
ISO 6631-2, Active and intelligent packaging — Part 2: General requirements and specifications of intelligent packaging
EN ISO 8611-1, Lastpallar - Del 1: Provningsmetoder
EN ISO 8611-2, Lastpallar - Del 2: Krav på prestanda och val av provningsmetod
EN ISO 16495, Förpackningar - Transportförpackningar för farligt gods - Provningsmetoder
ISO/TR 22251-2, Application Guideline for use of RFID on Returnable Transport Items — Part 2: For Plastic RTIs
EN ISO 15750-3, Förpackningar - Fat av metall - Del 3: Förslutningssystem av flänstyp
EN 13045, Förpackningar - Flexibla plasttuber - Dimensioner och toleranser
EN 12374, Förpackningar - Flexibla tuber - Terminologi
EN 12377, Förpackningar - Flexibla tuber - Provning av förslutningars lufttäthet
EN 13048, Förpackningar - Flexibla aluminiumtuber - Metod för mätning av tjocklek på invändig lackfilm
Visa fler Visa färre
Utgivet 164 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 164/AG 11, Lättöppnade förpackningar
SIS/TK 164/AG 34, Transportförpackningar
Deltagare 3 företag och organisationer
AB Gyllsjö Träindustri, Klippan
Arbio AB Två, Stockholm
Reumatikerförbundet, Stockholm
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Förpackningar och distribution (55) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040) Rullar, bobiner (55.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Nilla Persson
Projektledare
nilla.persson@sis.se.invalid

Åse Lyngstad
Projektassistent
ase.lyngstad@sis.se.invalid