Standardutveckling · SIS/TK 244

Livsmedels- och förpackningsmaskiner

Konsumenter, tillverkare, försäljare, upphandlare eller konstruktörer, alla vill vara helt säkra på att det vi äter och dricker är hygieniskt och säkert hanterat. Kommittén för livsmedels- och förpackningsmaskiner utarbetar standarder gällande hygien för maskiner för beredning och förädling av livsmedel samt säkerhet för dem som arbetar med dessa maskiner.

Arbetar du med konstruktion, tillverkning, försäljning eller upphandling av maskiner för livsmedelsindustri; till exempel bagerier, slakterier eller storkök?

Deltagarna i SIS/TK 244 får all den senaste informationen om nya säkerhetsstandarder för livsmedelsmaskiner och förpackningsmaskiner samt tillgång till ett mötesforum där leverantörer, kunder, konkurrenter och myndighet kan diskutera standardförslag och hur de ska tolkas. Flera av deltagarna har förstås också intresse av att påverka innehållet i standarderna.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt CEN
Maskindirektivet Harmoniserade standarder
Arbetar nu med 38 standarder
EN 16881, Livsmedelsmaskiner - Pastöriserare, mognadstankar och krämkokare för glasstillverkning - Säkerhets- och hygienkrav
EN 16876, Livsmedelsmaskiner - Mjukglassmaskiner - Säkerhets- och hygienkrav
EN 16878, Livsmedelsmaskiner - Kombimaskiner och satsfrysar -Säkerhets- och hygienkrav
EN 16888, Livsmedelsmaskiner - Vispmaskiner för grädde - Säkerhets- och hygienkrav
EN 13732, Livsmedelsmaskiner - Mjölkkyltankar för lantgårdar - Säkerhets-, utförande- och hygienkrav
EN 12355, Livsmedelsmaskiner - Avsvålnings- och avhinningsmaskiner - Säkerhets- och hygienkrav
EN 13885, Livsmedelsmaskiner - Klipsmaskiner - Säkerhets- och hygienkrav
EN 13289, Livsmedelsmaskiner - Pastamaskiner - Torkar och kylare - Säkerhets- och hygienkrav
EN WI 00153177 , Steaker/Strip cutter and meat tenderizer
EN 15165:2014/A1, Livsmedelsmaskiner - Formningsmaskiner för köttfärs - Säkerhets- och hygienkrav
EN 13378, Livsmedelsmaskiner - Pastamaskiner - Pastapressar - Säkerhets- och hygienkrav
ISO N27, Terms of feed processing technology
ISO N28, Terminology for feed crushing equipment
ISO N29, Terminology of batching and mixing equipment for feed processing
ISO N30, Terminology for feed pelleting equipment
ISO N31, Terminology for feed drying and cooling equipment
ISO N32, Terminology for liquid addition and coating equipment for feed processing
ISO N33, Terminology for feed cleaning and grading equipment
ISO N34, Terminology for feed conditioning equipment
ISO N35, Terminology for auxiliary equipment in feed processing
EN 13379, Livsmedelsmaskiner - Pastamaskiner - Spridare, avstrykare och kapmaskiner, stavtransportörer samt stavmagasin - Säkerhets- och hygienkrav
EN 13288, Livsmedelsmaskiner - Lyft- och tipputrustning - Säkerhets- och hygienkrav
EN 13954, Livsmedelsmaskiner - Brödskärare - Säkerhets- och hygienkrav
EN 15467:2014/A1, Livsmedelsmaskiner - Fiskgiljotiner och -filéare - Säkerhets- och hygienkrav
EN 13390, Livsmedelsmaskiner - Pajformningsmaskiner - Säkerhets- och hygienkrav
EN 415-4, Förpackningsmaskiner - Säkerhet - Del 4: Pallastare och pallavlastare och tillhörande utrustning
N 325 Adoption EN 415-2:1999 Revision, Adoption of NWI on the Revision of EN 415-2:1999 Safety of packaging machines - Part 2: Packaging machines for pre-formed rigid containers - Draft Dec. 209/2018
EN 17677, Livsmedelsmaskiner - Avsättare för butiksbagerier och konditorier - Säkerhets och hygienkrav
ISO 21692, Terminology for liquid addition and coating equipment for feed processing
ISO 21695, Terminology of batching and mixing equipment for feed processing
ISO 24142 , Safety requirements for dry and semi-dry single feed machine, processing systems and complete production line
ISO 24158-1, Safety of packaging machinery - Part 1: General requirements
EN 17537, Livsmedelsmaskiner - Tenderizing maskiner - Säkerhets- och hygienkrav
ISO 24378 , Feed machinery terminology
EN 15180, Livsmedelsmaskiner - Matningsutrustningar - Säkerhets- och hygienkrav
EN 415-4, Förpackningsmaskiner - Säkerhet - Del 4: Pallastare och pallavlastare och tillhörande utrustning
ISO 5052, Control of cross contamination in feed producing lines- Guidelines
EN 15467/rev, Livsmedelsmaskiner - Fiskgiljotiner och -filéare - Säkerhets- och hygienkrav
Visa fler Visa färre
Utgivet 62 standarder
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Förpackningsmaskiner (14.140) Livsmedelsmaskiner (14.240)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

CE-märkning

Klicka här för att nå till Maskinsäkerhet CE-märkning på sis.se

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad.

 Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i (OJEU). 

SIS-Utbildning Anmäl dig här

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe
Projektledare
sven.radhe@sis.se.invalid

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se.invalid