Standard Svensk standard · SS-ISO 55000:2014

Ledningssystem för tillgångar - Översikt, principer och terminologi (ISO 55000:2014, Corrected version 2014-03-15, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 55000:2014

Ledningssystem för tillgångar - Översikt, principer och terminologi (ISO 55000:2014, Corrected version 2014-03-15, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard ger en översikt över förvaltning av tillgångar, principer och terminologi, och de förväntade fördelarna med att införa ledningssystem för tillgångar. Denna internationella standard kan tillämpas på alla typer av tillgångar och organisationer, oberoende av typ och storlek. ANM. 1 Denna internationella standard är avsedd att användas för förvaltning av fysiska tillgångar i synnerhet, men den kan även tillämpas på andra typer av tillgångar. ANM. 2 Denna internationella standard innehåller inte finansiella, bokföringsmässiga eller tekniska riktlinjer för förvalt-ning av specifika typer av tillgångar. ANM. 3 I ISO 55001, ISO 55002 och denna internationella standard avses med termen ”ledningssystem för tillgångar” ett ledningssystem för förvaltning av tillgångar.

Ämnesområden

Terminologi (01.020) Tjänster (01.040.03) Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Value Management (04.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 55000:2014

Ledningssystem för tillgångar - Översikt, principer och terminologi (ISO 55000:2014, Corrected version 2014-03-15, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Asset management, SIS/TK 552

Internationell titel: Asset management - Overview, principles and terminology (ISO 55000:2014, Corrected version 2014-03-15, IDT)

Artikelnummer: STD-8014512

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-27

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-ISO 55000:2014