Standard Swedish standard · SS-ISO 55000:2014

Asset management - Overview, principles and terminology (ISO 55000:2014, Corrected version 2014-03-15, IDT)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 55000:2014

Asset management - Overview, principles and terminology (ISO 55000:2014, Corrected version 2014-03-15, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard ger en översikt över förvaltning av tillgångar, principer och terminologi, och de förväntade fördelarna med att införa ledningssystem för tillgångar. Denna internationella standard kan tillämpas på alla typer av tillgångar och organisationer, oberoende av typ och storlek. ANM. 1 Denna internationella standard är avsedd att användas för förvaltning av fysiska tillgångar i synnerhet, men den kan även tillämpas på andra typer av tillgångar. ANM. 2 Denna internationella standard innehåller inte finansiella, bokföringsmässiga eller tekniska riktlinjer för förvalt-ning av specifika typer av tillgångar. ANM. 3 I ISO 55001, ISO 55002 och denna internationella standard avses med termen ”ledningssystem för tillgångar” ett ledningssystem för förvaltning av tillgångar.

Subjects

Terminology (01.020) Services (01.040.03) General (03.100.01) Value Management (04.160)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 55000:2014

Asset management - Overview, principles and terminology (ISO 55000:2014, Corrected version 2014-03-15, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8014512

Edition: 1

Approved: 3/27/2014

No of pages: 32

Also available in: SS-ISO 55000:2014