Standardutveckling · SIS/TK 552

Asset management

För att avkastningen på en organisations tillgångar ska bli optimal krävs mål, strategier och konkreta åtgärder. Tillgångar i en verksamhet kan vara både materiella, till exempel infrastruktur, produktionsanläggningar, fastigheter,  och immateriella, till exempel patentportfölj och varumärke. SIS kommitté för Asset management, TK 552, representerar Sverige i det internationella arbetet inom ISO med att ta fram flertalet standarder för vägledning gällande strategisk omvårdnad av tillgångar. Standarderna utgör ett strategiskt verktyg för användarna och innehåller metoder och verktyg för att värdera och förvalta värden och tillgångar på ett effektivt sätt.

År 2014 publicerades ISO 55000-serien för första gången. Serien är en internationell ledningssystemstandard i tre delar, som ger stöd för övergripande och strategiska beslut om en organisations tillgångar. Serien som bygger på PAS 55, men är mer generell, följer ISO:s struktur för Ledningssystemstandarder och består av delarna:

ISO 55000 Asset management – Overview, principles and terminology

ISO 55001 Asset management – Management systems – Requirements

ISO 55002 Asset management – Guidelines for the application of ISO 55001

Under 2018 publicerades en reviderad ISO 55002 som 2020 publicerades även på svenska (SS-ISO 55002:2018).

Under 2019 publicerades ISO/TS 55010 Vägledning för hur kapitalförvaltning, finans och redovisning samverkar. 

Kommittén deltar aktivt i arbetet som sker inom ISO/TC 251 Asset  management. Fokus ligger för närvarande på:

- ISO 55011 Vägledning för utveckling av myndigheters policy för kapitalförvaltning,

- Förberedelse för revidering av ISO 55001 och ISO 55000 

- En ad hoc-grupp har nyligen bildats inom ISO/TC 251 som skall se på innehåll för en möjlig ny guide för investeringsbeslut. Flera svenskar deltar som experter i denna ad hoc-grupp. 

Läs mer om det arbete som sker inom ISO/TC 251 Asset management här:

https://committee.iso.org/home/tc251

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 3 standarder
ISO 55011, Guidance on the development of government asset management policy
ISO 6909, Asset management — Guidelines on people involvement and competence
ISO 6912, Data asset value evaluation index system
Utgivet 8 standarder
Deltagare 11 företag och organisationer
,
Atkins Sverige AB, MALMÖ
Idhammar Produktion AB, SOLNA
Linköpings Universitet, Linköping
Ortelius AB, MALMÖ
Stockholm Exergi AB, STOCKHOLM
Syntell AB, STOCKHOLM
Tetra Pak Technical Service AB, LUND
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Borlänge
Vattenfall Eldistribution AB, STOCKHOLM
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 251, Asset management
ISO/TC 251/AHG 3, Guidance for investment and other asset management decision-making to optimize value when facing multiple criteria and competing goals
ISO/TC 251/AHG 4, Information management and decision-making criteria
ISO/TC 251/WG 3, Communications
ISO/TC 251/WG 4, Product improvement and revision of ISO 55000
ISO/TC 251/WG 5, Finance
ISO/TC 251/WG 6, Revision of ISO 55001
ISO/TC 251/WG 7, Development of ISO 55011
ISO/TC 251/WG 8, People involvement and competence
ISO/TC 251/WG 9, Data asset value evaluation index system
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Läs mer

Ämnesområden

Ledningssystem (04)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

På svenska: Ny vägledning för långsiktig förvaltning av tillgångar

ISO 55001

Läs mer om ISO 55001 Ledningssystem för tillgångar här

ISO 55001  (öppnar som PDF)

ISO 55000 – standard för effektiv förvaltning

Strategiskt grepp om tillgångar

Det svenska vatten- och avloppsnätet står inför stora utmaningar. För att göra rätt prioriteringar och vara trovärdig i sitt arbete har vatten och avfallsbolaget i Umeå, Vakin, valt att satsa på ISO 55000-serien med målet att certifiera sig.

Kalender

2021
december
fre
10
SIS/TK 552
14:00 - 17:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Hartzell
Projektledare
peter.hartzell@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se