Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19011

Vägledning för revision av kvalitets- och/eller miljöledningssystem (ISO 19011:2002)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19011:2011
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19011

Vägledning för revision av kvalitets- och/eller miljöledningssystem (ISO 19011:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard ger vägledning om principer för revision, ledning av revisionsprogram, genomförande av revisioner av kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem liksom om kompetens hos revisorer som reviderar kvalitets- och miljöledningssystem. Den är tillämplig för alla organisationer som behöver genomföra interna och externa revisioner av kvalitets- och/eller miljöledningssystem eller för att leda revisionsprogram. Det är i princip möjligt att tillämpa denna standard för andra typer av revision, förutsatt att särskild uppmärksamhet i sådana fall riktas mot att fastställa den kompetens som erfordras hos revisionsgruppens medlemmar.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19011

Vägledning för revision av kvalitets- och/eller miljöledningssystem (ISO 19011:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing (ISO 19011:2002)

Artikelnummer: STD-32902

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-04

Antal sidor: 80

Ersätter: SS-EN 30011-2 , SS-EN 30011-3 , SS-EN 30011-1 , SS-EN ISO 14010 , SS-EN ISO 14011 , SS-EN ISO 14012 , SS-ISO 10011-1 , SS-ISO 10011-2 , SS-ISO 10011-3

Ersätts av: SS-EN ISO 19011:2011