Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19157:2013

Geografisk information - Datakvalitet (ISO 19157:2013)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 19157:2013/A1:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19157:2013

Geografisk information - Datakvalitet (ISO 19157:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 630 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 630 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken och se om du omfattas av avtalet Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

Standard som beskriver datakvalitetsegenskaper (fullständighet, lägesnoggrannhet, etc.) som är intressanta för geodata samt olika metoder för att ange kvantitativa bestämningar av dessa, så kallade datakvalitetsmått. Datakvalitetsmåtten är vad som i praktiken används för att ställa krav på, utvärdera och rapportera datakvalitet.

Standarden innehåller ett schema med klasser som används i schemat för metadata (SS-EN ISO 19115-1), schemat för dataproduktspecifikationer (SS-EN ISO 19131) och i applikationsscheman.

Standarden vänder sig till den som vill förstå datakvalitet eller som vill välja befintliga eller konstruera nya datakvalitetsmått.

Läs beskrivningen i Online Browsing Platform (OBP)

Ett tillägg om hur man beskriver datakvalitet som ”coverage” finns tillgänglig Geografisk information - Datakvalitet - Tillägg 1 [ISO 19157:2013/Amd 1:2018]

Läs mer om: Specificera geodata - så att de kan produceras eller erbjudas 

Läs mer om: Beskriva geodata - så att andra kan utvärdera dem

Omfattning
This International Standard establishes
the concept of quality for geographic data
components for describing data quality
components and content structure of a register for data quality measures
general procedures for evaluating the quality of geographic data
principles for reporting data quality

This International Standard also provides guidance on how to describe, evaluate and report data quality.
This International Standard is applicable to data producers providing quality information to describe and assess how well a dataset conforms to its product specification and to data users attempting to determine whether or not specific geographic data is of sufficient quality for their particular application.
This International Standard does not attempt to define a minimum acceptable level of quality for geographic data.

Ämnesområden

Kvalitet Allmänt (03.120.01) Övrigt kvalitet (03.120.99) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Astronomi, geodesi, geografi (07.040) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19157:2013

Geografisk information - Datakvalitet (ISO 19157:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 630 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 630 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Data quality (ISO 19157:2013)

Artikelnummer: STD-100607

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-12-22

Antal sidor: 160

Finns även på: SS-EN ISO 19157:2013

Ersätter: SS-EN ISO 19114:2005 , SS-EN ISO 19113:2005