Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19157:2013/A1:2018

Geografisk information - Datakvalitet - Tillägg 1: Describing data quality using coverages (ISO 19157:2013/Amd 1:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19157:2013/A1:2018

Geografisk information - Datakvalitet - Tillägg 1: Describing data quality using coverages (ISO 19157:2013/Amd 1:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken och se om du omfattas av avtalet Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

Ett tillägg om hur man beskriver datakvalitet som ”coverage” visar bl.a. uppdaterade figur 2, 8 och 8.1 och en uppdaterad tabell C.5.

Omfattning
This International Standard establishes the concept of quality for geographic data
components for describing data quality components and content structure of a register for data quality measures general procedures for evaluating the quality of geographic data principles for reporting data quality

This International Standard also provides guidance on how to describe, evaluate and report data quality.
This International Standard is applicable to data producers providing quality information to describe and assess how well a dataset conforms to its product specification and to data users attempting to determine whether or not specific geographic data is of sufficient quality for their particular application.
This International Standard does not attempt to define a minimum acceptable level of quality for geographic data.

Ämnesområden

Kvalitet Allmänt (03.120.01) Övrigt kvalitet (03.120.99) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19157:2013/A1:2018

Geografisk information - Datakvalitet - Tillägg 1: Describing data quality using coverages (ISO 19157:2013/Amd 1:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Data quality - Amendment 1: Describing data quality using coverages (ISO 19157:2013/Amd 1:2018)

Artikelnummer: STD-80001263

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-14

Antal sidor: 20

Tillägg till: SS-EN ISO 19157:2013 , SS-EN ISO 19157:2013