Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt

Via ett unikt avtal med Lantmäteriet kan du som är verksam i Sverige få tillgång till det licensavtal som Lantmäteriet tecknat med SIS. Genom att fylla i formuläret nedan skickar vi dig inloggningsuppgifterna till vår webbtjänst SIS Abonnemang där du har tillgång till standarder inom geodataområdet.

Lantmäteriets logotyp

Geodata, eller geografisk information, är information som behandlar företeelser som har en koppling till ett läge på jordytan. Informationen innehåller referenser till platser och områden som i sin tur är beskrivna med koordinater och geometriska former. Geodata kan visas som kartor men också användas på många andra sätt.

Lantmäteriet och SIS har slutit ett nytt avtal som innebär att ett urval geodatastandarder och handböcker kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma inom Sverige. Du har inte rätt att återpublicera innehållet utan enbart använda det i egen verksamhet.

• Beroende på olika utgivningsrätter kan vi enbart publicera rent nationella standarder och handböcker med utskriftsmöjlighet. 
Dessa nationella standarder får du tillgång till

• SS-EN ISO och SS-ISO standarder tillhandhålls utan utskriftsmöjlighet. 
Dessa SS-EN ISO och SS-ISO standarder får du tillgång till

Genom att registrera dig i formuläret nedan får du tillgång till standarderna. Ett mejl med inloggningsuppgifter kommer att skickas till dig inom kort.

Har du frågor kontakta SIS kundservice 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Vänligen fyll i formuläret nedan och klicka på Skicka för att slutföra din anmälan

Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Telefonnummer saknas eller är felaktigt ifyllt. Får endast vara siffror. T.ex. 085012344.
E-postadressen saknas eller är felaktigt ifyllt.