Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19157:2013

Geografisk information - Datakvalitet (ISO 19157:2013)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19157-1:2023 Tillägg: SS-EN ISO 19157:2013/A1:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19157:2013

Geografisk information - Datakvalitet (ISO 19157:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 745 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 745 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 392 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken och se om du omfattas av avtalet Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

Standard som beskriver datakvalitetsegenskaper (fullständighet, lägesnoggrannhet, etc.) som är intressanta för geodata samt olika metoder för att ange kvantitativa bestämningar av dessa, så kallade datakvalitetsmått. Datakvalitetsmåtten är vad som i praktiken används för att ställa krav på, utvärdera och rapportera datakvalitet.

Standarden innehåller ett schema med klasser som används i schemat för metadata (SS-EN ISO 19115-1), schemat för dataproduktspecifikationer (SS-EN ISO 19131) och i applikationsscheman.

Standarden vänder sig till den som vill förstå datakvalitet eller som vill välja befintliga eller konstruera nya datakvalitetsmått.

Ett tillägg om hur man beskriver datakvalitet för ”coverage” är under utarbetande. 

Läs mer om: Specificera geodata - så att de kan produceras eller erbjudas 

Läs mer om: Beskriva geodata - så att andra kan utvärdera dem

Omfattning
Denna internationella standard anger principerna för att beskriva kvaliteten hos geodata. Den
– definierar komponenterna som beskriver datakvalitet
– anger komponenterna och innehållsstrukturen för datakvalitetsmått
– beskriver allmänna procedurer för att utvärdera kvaliteten hos geodata
– anger principerna för redovisning av datakvalitet.
Denna internationella standard definierar också en uppsättning datakvalitetsmått för användning vid utvärdering och redovisning av datakvalitet. Den kan användas av dataproducenter som tillhandahåller kvalitetsinformation för att beskriva och bedöma hur bra en datamängd överensstämmer med produktspecifikationen samt av data-användare som försöker avgöra om specifika geodata har tillräckligt hög kvalitet för deras tillämpning.
Den internationella standarden försöker inte definiera acceptabla minimikvalitetsnivåer för geodata.

Ämnesområden

Kvalitet Allmänt (03.120.01) Övrigt kvalitet (03.120.99) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Astronomi, geodesi, geografi (07.040) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19157:2013

Geografisk information - Datakvalitet (ISO 19157:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 745 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 745 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 392 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Data quality (ISO 19157:2013)

Artikelnummer: STD-8029479

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-12-22

Antal sidor: 164

Finns även på: SS-EN ISO 19157:2013

Ersätter: SS-EN ISO 19114:2005 , SS-EN ISO 19113:2005

Ersätts av: SS-EN ISO 19157-1:2023