Nyhet · 2019-10-22

Standarder inom hållbarhet leder vägen till Agenda 2030

På konferensen Mötesplats Agenda 2030 var SIS tekniska kommitté 588 – Hållbara städer och samhällen - representerad av projektledare Yacine Slamti som hoppas på ökat engagemang i frågan från offentliga sektor.

Yacine Slamti, projektledare
- Vi hoppas att fler kommuner och regioner ska delta i arbetet med standarder för hållbara städer och samhällen, säger Yacine Slamti.

Yacine Slamti betonar att ett arbete utan standarder som vägledning innebär att hjulet uppfinns på nytt, om och om igen. Med vägledande standarder kan istället arbetet komma fortare framåt utan att andras misstag behöver upprepas på nytt. Genom att kommuner och regioner finns representerade i den tekniska kommittén har de möjlighet att påverka utformningen av standarderna. Det här är till stöd särskilt för mindre kommuner som saknar resurser till att ge en särskild organisation eller person helhetsuppdrag att ägna sig åt hållbarhetsarbetet.

Standarderna som leder till att uppfylla målen i Agenda 2030 är av det vägledande slaget och inkräktar inte på det kommunala självstyret.

- Tvärtom, standarder är ett stöd för det kommunala självstyret, säger Yacine Slamti.

Genom att delta i en standardiseringskommitté ges kommuner och regioner möjlighet att påverka kommande standarder ända upp på Europanivå. Just nu pågår ett arbete med att revidera standarden SS 854000 ”Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner – Vägledning”. I detta arbete deltar ett 30-tal experter och sakkunniga från fler än 25 myndigheter, kommuner, organisationer och företag.

Yacine Slantis förhoppning är att fler kommuner och regioner ska upptäcka möjligheten att utforma och påverka de standarder som banar vägen för ett harmoniserat hållbarhetsarbete.

Text: Janne Näsström


Standarder för kommuner

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med standarder i kommuner.

Läs mer

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är FN:s plan för hållbar utveckling. 17 globala mål ska leda fram till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling världen över. Standarder är globalt accepterad lösningar som ger stöd och skapar möjligheter för organisationer och hela samhällen att bidra till en hållbar utveckling.