Nyhet · 2016-04-04

Så fungerar övergången till nya ISO 9001

Världens största standard, kvalitetsledningssystemet ISO 9001, har släppts i en ny version. Här betonas bland annat ledningens ansvar och vikten av riskanalyser. ”Samtidigt blir standarden mer anpassad för tjänsteföretag”, säger SIS projektledare Tina Bohlin.

Vilka är mest berörda av förändringarna?
Ackrediteringsorgan, certifieringsorgan och användare av standarderna är berörda. Även utbildare och konsulter påverkas. I det första skedet är ackrediteringsorganen mest berörda, deras uppgift är att utbilda certifieringsorgan som i sin tur hjälper sina kunder. Ta alltså kontakt med ditt certifieringsorgan, eller med SIS om du har frågor.

Hur kan organisationer förbereda sig inför den nya versionen?
Jag tycker att man ska börja lära känna den nya övergripande strukturen, en struktur som blir gemensam för alla ISO:s ledningssystem. Det är också dags att börja planera för genomförandet av förändringarna. För certifieringsorganen är det naturligtvis viktigt att vara snabba med att träna sina revisorer så att de kan stötta kunderna i förändringsprocessen och svara på frågor. 

Här beskriver hon några av de viktigaste nyheterna inom ISO 9001 mer i detalj:

Hur lång blir övergångsperioden för att genomföra förändringarna?
Övergångsperioden blir tre år. De nuvarande certifikaten, som är utfärdade enligt 2008 års version av ISO 9001, gäller alltså som längst fram till september 2018, enligt den nuvarande tidplanen. Det går även att fortsätta att certifiera sig i enlighet med den nuvarande versionen, men den möjligheten försvinner efter mars 2017. 

Finns det några erfarenheter från tidigare förändringar i ledningssystemen som man kan dra nytta av?
Den förra uppdateringen, 2008, var en liten förändring och då blev effekterna inte så stora. Men år 2000 var förändringen mer genomgripande. Då väntade många så länge med att certifiera sig så att certifieringsorganen hade svårt att hinna med när övergångsperioden närmade sig sitt slut. En lärdom från den förändringen är alltså att inte vänta för länge med att certifiera sig enligt den nya versionen om man vill gardera sitt mot glapp.

Vilka är dina bästa tips inför övergången?
Gör en tidplan för övergången, försök att göra en noggrann planering så tidigt som möjligt för att kunna ha en bra timing och hitta rätt kompetens. Sätt dig in i förändringarna, gå till exempel SIS Workshop om nya ISO 9001. Säkerställ att eventuella konsulter och utbildare har uppdaterad kompetens.

Var hittar jag mer information om den färdiga standarden?
Du kan alltid vända dig till SIS och Tina Bohlin, som är projektledare för SIS kommitté Kvalitetsledning. Du kan även besöka sidan om ISO 9001

Var med och påverka
Ta chansen att vara med och påverka. När du deltar i SIS standardiseringsarbete är du med och påverkar riktlinjer som har stor betydelse för din bransch. Du får tillgång till ett stort nätverk och tidig information om vad som är på gång.

Här hittar du mer information om SIS kommitté för kvalitetsledning och vem du ska kontakta


Fakta om SIS

SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.

SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.