Nyhet · 2019-10-23

Möten viktig plattform för utbyte av erfarenheter kring Agenda 2030

Under konferensen Mötesplats Agenda 2030, anordnad av organisationen Glokala Sverige, konstaterar Jonas Frykman som leder SIS tekniska kommitté 588 Hållabara städer och samhällen, att kommunernas arbete kring målen i Agenda 2030 har lett till att det nu finns konkreta exempel och erfarenheter, som andra kan ta del av.

 Jonas Frykman
Just värdet av ett sådant erfarenhetsutbyte är också något som motiverar konferenser av typen Mötesplats Agenda 2030, där omkring 200 representanter från landets kommuner och landsting deltog, anser Jonas Frykman och menar att det viktigaste med agendan är det holistiska perspektivet, vilket är i linje med hur kommuner och regioner redan arbetar eller vill arbeta framöver.

– Engagemanget är stort och det har hänt mycket på bara några få år. Kommuner och regioner lyfter på allvar agendan och hållbarheten i sina ordinarie styr- och ledningssystem.

Standarder för arbetet framåt

Som ordförande för SIS tekniska kommitté 588 Hållbara städer och samhällen ser han också hur viktiga standarder är för att omvandla teori till praktik. Genom att kommuner och myndigheter görs delaktiga i utvecklingsarbetet ges de en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

– Utmaningen är att höja medvetenheten i organisationerna så att Agenda 2030 inte stannar vid att vara vackert formulerade mål, utan leder till förändringar i hur man styr och leder en organisation, med nya strukturer för lärande och samverkan som även når ned i den konkreta vardagen och upplevs som en del av kärnuppdraget, säger Jonas Frykman.

Text: Janne Näsström


Standarder för kommuner

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med standarder i kommuner.

Vad är Agenda 2030?

Globala målen är en del av Agenda 2030 som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Agenda 2030 antogs den 25 september 2015 av FN:s generalförsamling i resolution A/RES/70/1, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 193 länder världen över har skrivit under de Globala målen.