Utbildning

Grundutbildning Medicintekniska Regelverk

Du som aktör på den medicintekniska marknaden möts av en mängd regler. För att komma in och vara kvar på marknaden är det nödvändigt att känna till och uppfylla regelverket. Det främsta motivet bakom kraven är patientsäkerheten och du som tillverkare måste känna till kraven annars kan det bli kostsamt i form av marknadsförbud och produktindragningar.

Boka

Grundutbildning Medicintekniska Regelverk

Omfattning: 2 dagar

Pris: 19900 SEK (exkl moms)

oktober

ons 26 - tor 27 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

2023
januari

ons 25 - tor 26 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

april

tis 25 - ons 26 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:00

Stockholm

Fler alternativ Färre alternativ

I dagsläget är den medicintekniska branschen i en övergångsfas mellan de äldre regelverken i form av EU-direktiv (MDD, IVDD och AIMDD) och svenska föreskrifter och de nyare regelverken i form av EU-förordningarna MDR och IVDR som trätt i kraft 2017. Under denna grundläggande utbildning går vi igenom vad som krävs för att få en medicinteknisk produkt godkänd och CE-märkt enligt dessa nya regelverk. Vi går bland annat igenom tillämpningsområden, definitioner, klassificering, de väsentliga kraven, innehåll i den tekniska dokumentationen, riskhantering och olika sätt att visa på överensstämmelse med regelverket samt den marknadsövervakning som krävs kring medicintekniska produkter.

Riktar sig till
Utbildningsmål
Ur programmet

Boka

Grundutbildning Medicintekniska Regelverk

Omfattning: 2 dagar

Pris: 19900 SEK (exkl moms)

oktober

ons 26 - tor 27 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

2023
januari

ons 25 - tor 26 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

april

tis 25 - ons 26 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:00

Stockholm

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se