Utbildningar inom medicinteknik

Du som arbetar inom medicinteknik berörs inte enbart av direktiv och regelverk, utan också av att en viss kvalitet uppnås. Vårt heltäckande utbildningsutbud hjälper dig med riskhantering, regelverk, vägen mot CE-märkning samt intern revision.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Kvalitetssystem för medicintekniska produkter enligt ISO 13485

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Göteborg, 22 - 23 feb
Online, 8 - 9 mar
Stockholm, 17 - 18 maj
Online, 31 maj - 1 jun
Grundutbildning Medicintekniska Regelverk

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Online, 9 - 10 feb
Stockholm, 10 - 11 maj
Riskhantering för medicintekniska produkter -ISO 14971

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Göteborg, 26 - 27 jan
Online, 15 - 16 mar
Stockholm, 20 - 21 apr
Online, 8 - 9 jun
Produktutveckling för medicintekniska produkter

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Online, 22 - 23 mar
Stockholm, 27 - 28 apr
Online, 19 - 20 maj
Regelverk och CE-märkning för medicinska informationssystem

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Appar, mjukvara och IT-system för hälsa eller sjukvård

Utbildning

Omfattning: 3 dagar
Stockholm, 5 - 7 apr
Online, 14 - 16 jun
Kompetenskrav för laboratorium enligt SS-EN ISO/IEC 17025  för exempelvis ackreditering

Utbildning

Omfattning: 4 dagar
Online, 29 nov - 9 dec
Online, 16 maj - 1 jun

Fortsättning

Internrevision för medicintekniska verksamheter enligt  ISO 13485

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Göteborg, 24 feb
Online, 10 mar
Stockholm, 19 maj
Online, 2 jun
Riskhantering för medicinska informationssystem

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Nya regelverken MDR och IVDR - förstå förändringarna

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Online, 7 dec
Online, 27 apr