Utbildning

Intressentmöte om nya vägledningen inom ”gender equality”

SIS bjuder in dig för att informera om arbetet med den nya arbetet med att ta fram en ny vägledande standard inom jämställdhet. Du kan välja mellan två tillfällen den 5 dec och den 6 dec.

 

Arbetet är igång (startade vid årsskiftet) och vi har inom kommittén organisationers samhällsansvar (SIS/TK 478) bildat en svensk arbetsgrupp som följer och är med och påverkar standarden.

Delta och få reda på:

  • Hur du kan påverka den kommande internationella standarden
  • Hur arbetet framskrider
  • Arbetets tidsplan inför 2023
  • Vilka frågor som diskuterades på det internationella mötet i Paris i november
  • Efter mötet hoppas vi att du har blivit så intresserad att du vill gå med i kommittén för organisationers samhällsansvar och delta i arbetsgruppen.

Talare är deltagare i arbetsgruppen och SIS projektledning. Mötet är digitalt och kostnadsfritt.

Vi erbjuder samma informationsträff vid två tillfällen:

  • 5 december 2022 kl. 13:30 - 14:30
  • 9 december 2022 kl. 13:30 -1 4.30

Anmäl dig senast 1 december.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till Ulrika Edholm, projektledare SIS.

Varmt välkommen!

 


Kontakt

Telefon: 08-555 522 00

E-post: utbildning@sis.se