Standardutveckling · SIS/TK 478

Organisationers samhällsansvar

SIS kommitté TK 478 är Sveriges representant i det globala standardiseringsarbetet kring "Social responsibility", vilket vi översatt till "Organisationers samhällsansvar". Begreppet kan enkelt beskrivas som vad en organisation (oavsett bransch) kan göra för att bidra till en hållbar utveckling. Just nu deltar kommittén i ett febrilt arbete inom ISO kring två nya standarder inom "governance for organizations" - en vägledning för styrningen av organisationer samt en ledningssystemstandard för visselblåsning.

Genom att ta samhällsansvar bidrar organisationer till hållbar utveckling i samhället. Samhällsansvar bör således vara ett helt naturligt och självklart beteende i en organisations verksamhet. SIS/TK 478 deltog aktivt i det internationella arbetet att ta fram standarden ISO 26000 (Vägledning för organisationers samhällsansvar), ett arbete som för övrigt leddes av Sverige (SIS) tillsammans med Brasilien. ISO 26000 publicerades 2010 och SIS/TK 478 arbetar nu med erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning kring användningen av SS-EN ISO 26000 i Sverige. Den svenska versionen har nyligen uppdaterats med nya bilagor och kommittén har också tagit fram svenska dokument för egendeklaration och verifiering mot SS-EN ISO 26000.

Definition av organisationers samhällsansvar

Enligt standarden SS-EN ISO 26000 definieras organisationers samhällsanvar som en organisations ansvar för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter (vilket inkluderar produkter, tjänster och processer) har på samhälle och miljö och som genom transparent och etiskt uppförande:

  • bidrar till hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället,
  • tar hänsyn till intressenters förväntningar,
  • är förenlig med tillämpliga lagar och i överensstämmelse med internationella uppförandenormer, och
  • är integrerat i hela organisationen och praktiseras i dess relationer.

Hållbar upphandling och ledningssystem mot mutor

De senaste åren har SIS/TK 478 också varit mycket aktiv i det internationella arbetet, bland annat genom att medverka i framtagandet av två nya ISO standarder som är djupt förankrade i organisationers samhällsansvar i enlighet med SS-EN ISO 26000:

Båda standarderna är publicerade i svenska översättningar. SS-ISO 20400 är den första standarden i världen med alternativ text inbäddad i samtliga figurer. Alternativ text ger möjligheten för skärmläsare att läsa upp en beskrivning av vad figurer föreställer. Syftet med alternativ text är att öka tillgängligheten av dokumentet.

Hållbarhet vid evenemang

Kommittén ansvarar också för standarden SS-ISO 20121 Ledningssystem för hållbarhet vid evenemang - Krav med tillämpningsanvisningar och har deltagit i arbetet med den svenska standarden för hållbar utveckling riktad till den offentliga sektorn - SS 854000 Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner och regioner.

Integrera samhällsansvar i din verksamhet

År 2018 hölls ett frukostseminarium om hur verksamheter kan koppla samman god praxis för samhällsansvar med ledningssystem som ISO 9001 och ISO 14001 med hjälp av IWA 26. Hela seminariet finns nu att ta del av i denna 55 minuter långa film. Du kan även ta del av presentationen från seminariet här.

Några perspektiv på organisationers samhällsansvar

Nedan är en kort film à 4 min. på engelska från 2015 om organisationers samhällsansvar.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 6 standarder
ISO 5727, Corporate Governance - Guidelines for efficiency measurement
ISO/IEC TS 17021-13, Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 13: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för compliance management systems
ISO 37006, Indicators of Effective Organizational Governance: Guidance
ISO 37004, Governance of organizations — Governance maturity model
ISO 37005, Governance of organizations — Selecting, Creating and Using Indicators: Guidance for Governing Bodies
ISO/TS 37008, Internal Investigations of Organizations — Guidance
Visa fler Visa färre
Utgivet 14 standarder
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 478/AG 03, Systematisk egendeklaration
SIS/TK 478/AG 08, Governance of organizations
SIS/TK 478/AG 09, Visselblåsning
SIS/TK 478/AG 10, Införande av SS-EN ISO 26000
Visa fler Visa färre
Deltagare 20 företag och organisationer
Allies In Business & Brands Ops HB, STOCKHOLM
Arkatay Consulting AB, MALMÖ
Atea Sverige AB, KISTA
BARN- tidningen om barns rättigheter, STOCKHOLM
CANEA Partner Group AB, GÖTEBORG
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Insatt AB, Jönköping
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Landsorganisationen i Sverige LO, STOCKHOLM
Lantero AB, DANDERYD
Nordic School of Management AB, ÖREBRO
RISE AB, Borås
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Sensus studieförbund, MALMÖ
Sidcon, Östersund
Staples Sweden AB, Borås
Styrelsen för ackred. & teknisk kontroll, BORÅS
Styrelsen för ackreditering & teknisk ko, BORÅS
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Unionen, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 309, Governance of organizations
ISO/TC 309/TG 6, Terminology Co-ordination
ISO/TC 309/WG 1, Guidance for the governance of organizations
ISO/TC 309/WG 2, Anti-bribery management systems
ISO/TC 309/WG 3, Whistleblowing
ISO/TC 309/WG 5, Guidelines for efficiency measurement
SIS/TK 478/AG 08, Governance of organizations:

ISO/TC 309, Governance of organizations

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Frukostseminarium om hållbar upphandling film
Några perspektiv på socialt ansvarstagande film
Informationsmaterial Frukostseminarium IWA 26

Ämnesområden

Socialt ansvarstagande (04.130) Ledningssystem (04)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Externt intressentmöte 18 oktober 2021

Kom till intressentmöte och lär hur din organisation kan maximera bidraget till hållbar utveckling - måndag den 18 oktober kl. 10.00 – 11.30 (kostnadsfritt).

SIS kommitté Organisationers samhällsansvar kommer att informera om kommitténs uppdaterade vägledningar och kravdokument som kopplar till de globala målen för hållbar utveckling (UN SDGs). Med hjälp av SIS-TS 2 (egendeklaration) kan ni till exempel få vägledning till hur ni skapar organisationens hållbarhetsrapport.

Här kan du anmäla dej!

IWA 26 - läs mer och ladda ner

Användning av ISO 26000:2010 i ledningssystem

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Tina Bohlin
Projektledare
tina.bohlin@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se