Standardutveckling · SIS/TK 334

Hälso- och sjukvårdsinformatik

För patienter i sjukvården är det viktigt att identitet, sjukdomshistoria, diagnoser och analyssvar hanteras på ett säkert sätt och att integriteten upprätthålls i de elektroniska journalsystemen. Därför arbetar representanter från myndigheter, vård-och omsorg, akademi, intresseorganisationer samt tillverkare och förvaltare av journalsystem i kommittén för att säkerställa gemensamma krav på interoperabilitet, informationsstruktur och informationsöverföring.

Kommittén för hälso- och sjukvårdsinformatik arbetar aktivt för att påverka framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att utveckla standarder som ger en patientsäker hälso- och sjukvård och omsorg. Informatikstandarderna ska skapa förutsättningar för interoperabilitet mellan olika vård- och omsorgsgivare och mellan olika IT-system och överföringar av olika diagnostiska resultat. Arbetet med att utveckla gemensamma begreppssystem och informationsstrukturer för kliniska och administrativa processer ska också medföra att säkerheten för patienter, personal och medborgare ökar, något som samtidigt bidrar till att riskerna för felbehandling minskar.

Nya områden så som genetisk information från grundforskning till klinisk verksamhet utvecklas också.

Arbetsgrupper som arbetar med kvalitet på hälsoappar och en som arbetar med digital spårbarhet av implantat och andra medicintekniska produkter som används i vårdprocesser ingår i kommitten. 

Kommitten ingår även i olika samarbetsgrupper inom ehälsa med myndigheter och andra intressenter.

 


 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan Verksamhetsplan
Arbetsgrupp för appar
Arbetsgrupp för spårbarhet i vårdprocesser
Nyheter
Utgivet 110 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 334/AG 08, Appar
SIS/TK 334/AG 09, Spårbarhet i vårdprocesser
Deltagare 23 företag och organisationer
eHälsomyndigheten, Kalmar
Getinge Sverige AB, Getinge
GS1 Sweden AB, Stockholm
Karolinska Institutet, Stockholm
Key2compliance AB, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f kemi, Bioteknik och Hälsa, Huddinge
Läkemedelsverket, Uppsala
Mediteq Svenkebo AB, Jonsered
Norrlands University Hospital, Umeå
Region Norrbotten, Luleå
Region Skåne, Kristianstad
Region Stockholm, Stockholm
Region Värmland, Karlstad
Region Västerbotten, Umeå
RISE Research Institutes of Sweden AB, Lund
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Svensk Förening för Medicinsk Informatik, Göteborg
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
Tallinn Tekniska Universitet, Kehtna vald
Tietoevry Tech Services AB, Solna
Vårdförbundet, Stockholm
Västra Götalandsregionen, Göteborg
Örebro Universitet, Örebro
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 215, Health informatics
ISO/TC 215/CAG 1, Executive council, harmonization and operations
ISO/TC 215/JWG 7, Joint ISO/TC 215 - IEC/SC 62A WG: Safe, effective and secure health software and health IT systems, including those incorporating medical devices
ISO/TC 215/TF 1, Task Force on Quantities and Units to be used in e-health
ISO/TC 215/TF 5, AI technologies in health informatics
ISO/TC 215/WG 1, Architecture, Frameworks and Models
ISO/TC 215/WG 10, Traditional Medicine
ISO/TC 215/WG 11, Personalized digital health
ISO/TC 215/WG 2, Systems and Device Interoperability
ISO/TC 215/WG 3, Semantic content
ISO/TC 215/WG 4, Security, Safety and Privacy
ISO/TC 215/WG 6, Pharmacy and medicines business
CEN/TC 251, Health informatics
CEN/TC 251/WG 1, Enterprise and Information
CEN/TC 251/WG 2, Technology and Applications
SIS/TK 334/AG 08, Appar:

CEN/TC 251/WG 2, Technology and Applications

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80) Medicin allmänt (11.020) Hälso- och sjukvård (11)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

SIS Webbinarie

Digital spårbarhet i vårdprocesser – 21 mars 2023

SIS webinar

Sammanfattning hösten 2022 Medicinteknik och in vitro diagnostik

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för hösten 2022.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning hösten 2023(pdf).

 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lena Morgan
Projektledare
lena.morgan@sis.se

Ulla Hihldor
Projektkoordinator
ulla.hihldor@sis.se

Björn-Erik Erlandsson
Ordförande
Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f kemi, Bioteknik och Hälsa