Standardutveckling · SIS/TK 334

Hälso- och sjukvårdsinformatik

För patienter i sjukvården är det viktigt att personnummer, sjukdomshistoria, diagnoser och analyssvar hanteras på ett säkert sätt och att integriteten upprätthålls i de elektroniska journalsystemen. Därför arbetar representanter från myndigheter, vård-och omsorg, akademi, intresseorganisationer samt tillverkare och förvaltare av journalsystem i kommittén för att säkerställa gemensamma krav på informationsstruktur och informationsöverföring.

Kommittén för hälso- och sjukvårdsinformatik arbetar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer i framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att utveckla standarder som ger en patientsäker hälso- och sjukvård och omsorg. Informatikstandarderna ska skapa förutsättningar för att minska problem med överföring av information mellan olika vård- och omsorgsgivare och mellan olika IT-system och överföringar av olika diagnostiska resultat. Arbetet med att utveckla gemensamma begreppssystem och informationsstrukturer för kliniska och administrativa processer ska också medföra att säkerheten för patienter, personal och medborgare ökar, något som samtidigt bidrar till att riskerna för felbehandling minskar. Nya områden så som genetisk information från grundforskning till klinisk verksamhet utvecklas också.


 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetsgrupp för appar
Arbetsgrupp för spårbarhet i vårdprocesser
Arbetar nu med 69 standarder
ISO , Health Informatics: Framework for National Health Information Systems
ISO 13606-2, Health informatics - Electronic health record communication Part 2: Archetype interchange specification
ISO 13606-3, Health informatics - Electronic health record communication - Part 3: Reference archetypes and term lists
ISO 13606-1, Health informatics - Electronic Health Record Communication Part 1: Reference Model
ISO/IEC 62304, Medicinteknisk mjukvara - Livscykelprocesser
ISO 14872, Health informatics — Identification of Medicinal Products — Core Principles for Maintenance of Identifiers and Terms
ISO 17090-5, Health informatics - Public key infrastructure (PKI) - Part 5: Authentication using Healthcare PKI credentials
ISO 13120, Hälsoinformatik - syntax för att representera innehållet i hälso klassifikationssystem - Klassificering Markup Language
ISO/TR 20831, Health informatics - Medication Management concepts and definitions
ISO/TS 11633-1, Health Informatics - Info security management for remote maintenance of medical devices and MIS Part 1 Requirements and risk analysis
ISO 22077-4, Health informatics - Medical waveform format - Part 4: Stress test electrocardiography
ISO 16843-5, Health informatics, Categorial structures for representation of acupuncture-Part 5: Cupping
ISO/TS 21526, Health informatics - Metadata Repository Requirements
IEC 80001-1, Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 1: Roles, responsibilities and activities
IEC 62304, Medicinteknisk mjukvara - Livscykelprocesser
ISO 21888, Health Informatics - Categorial structures for representation of processing Chinese materia medica
ISO/TR 20841, Health informatics - Transnational Health Record
ISO/TS 21564, Health Informatics - Terminology resource map quality measures (MapQual)
ISO/IEEE 11073-10427, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med personlig utrustning för hälsovården - Del 10427: Produkttyp -
ISO/IEC TS 22773, Health Informatics - Categorial structures for representation of decocting process in Traditional Chinese medicine
CEN/TS 21332, Health informatics - Cloud computing considerations for health information systems security and privacy
ISO 22227, Health informatics - Endoscopy and related data
ISO 25720, Health informatics - Whole genome sequence markup language (WGML)
EN 12381, Health informatics - Time standards for healthcare specific problems
ISO/TS 23261, Requirements for accessing digital medicinal products information by using the existing data carrier
CEN/TS 23261, Health informatics - Requirements for accessing digital medicinal products information by using the existing data carrier Health informatics -
ISO 22697, Health informatics - Application of privacy management to personal health information
ISO 22218, Health informatics - Ophthalmic examination device data
ISO 11073-10207, Health informatics - Personal health device communication - Part 10207: Domain information and service model for service-oriented point-of-care medical device communication
ISO/IEEE 80001-5-1, Application of risk management for IT-networks incorporating medical device - Safety, effectiveness and security in the implementation and use of connected medical devices or connected health software - Part 5-1: Activities in the product lifecycle
CEN/TS 19844, Health informatics - Identification of medicinal products (IDMP) - Implementation Guide for EN ISO 11238 for Data Elements and Structures for the Unique Identification and Exchange of Regulated Information on Substances’
ISO 22990, TCM-Categories of Clinical Terminological System to support Integration of Traditional Chinese Medicine and Western Medicine
ISO/IEEE 11073-10419, Health informatics - Personal health device communication - Part 10419: Device specialization - Insulin pump
ISO/IEEE 11073-10425, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med personlig utrustning för hälsovården - Del 10425: Produkttyp - Kontinuerlig blodglukosmätning
ISO/TS 23357, Clinical genomics data sharing specification for next generation sequencing
ISO/TS 23536:2018, Health informatics - Digital elderly home care system (DECS)
ISO/TS :2018, Health Informatics - Categorial structure for representation of 3D human body position system - Part 1: Bones
ISO/TS 82304-2, Health software - Part 2: Health and wellness apps-Quality criteria across the life cycle-Code of Practice
ISO/TS 17117-2, Hälsoinformatik - Terminologiska resurser - Del 2: Förmåga
CEN/TS 17117-2, Hälsoinformatik - Terminologiska resurser - Del 2: Förmåga
ISO 21394, Health informatics - Whole genome sequence markup language (WGML)
ISO 24080, Health informatics - Identification of medicinal products - Class name and attribute translations and synoyms for the identification of medicinal products for ISO 11615
ISO/TS 4563.2, Health Informatics — Information model of usually repeated personal health patterns in traditional medicine
ISO/PRF 13972, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kliniska informationsmodeller - Egenskaper, strukturer och krav
ISO 16843-6, Health informatics, Categorial structures for representation of acupuncture-Part 5: Cupping
ISO/TR 24306, Health informatics - Guidance on Security for Gateways Used in Personal Health Care Systems
ISO 13131, Health informatics — Telehealth services — Quality planning guidelines
ISO 20302-(Ed 3), Hälso- och sjukvårdsinformatik - Hälsokort - Numreringssystem och registreringsprocedurer för identifiering av utgivare
EN ISO 13972, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kliniska informationsmodeller - Egenskaper, strukturer och krav
ISO/TR 23358, Health informatics — Guidance for establishing standardized measurement data in cardiac examination reports - Japan SEAMAT Case Study
ISO 17090-1, Health informatics - Public key infrastructure - Part 1: Overview of digital certificate services
ISO 81001-5-1, Hälsoprogramvara och IT-systems säkerhet, effektivitet och säkerhet - Del 5 Säkerhet - aktiviteter i produktens livscykel
ISO 23535, Health informatics - Requirements for customer-oriented health cloud service agreements
ISO 5346, Health Informatics -Categorial structure for representation of Traditional Chinese Medicine clinical decision support system
ISO 5568, Hälsoinformatik -
ISO 13119, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kliniska kunskapsresurser - Metadata
EN ISO 13119, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kliniska kunskapsresurser - Metadata
ISO 17975, Health informatics - Principles and data requirements for consent in the Collection, Use or Disclosure of personal health information
ISO/IEEE 11073-40101, Hälso- och sjukvårdsinformatik -
ISO/IEEE 11073-40102, Hälso- och sjukvårdsinformatik -
ISO/TR 24290, Health informatics - Datasets and formats for clinical and biological metrics in radiation therapy
EN ISO 11073-40102, Hälso- och sjukvårdsinformatik -
EN ISO EN ISO/IEEE 11073-40101, Hälso- och sjukvårdsinformatik -
SIS/TS 76, Hälso- och sjukvårdsinformatik — Digital spårbarhet i vårdprocesser — Del 1: Implantat och kirurgiskt invasiva produkter
ISO 22077-1, Health informatics - Medical waveform format - Part 1: Encoding rules
ISO 11615:2017/DAmd 1, Hälso- och sjukvårdsinformatik -
EN ISO 11615:2017/A1, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Identifiering av läkemedel - Dataelement och strukturer för identifiering och utbyte av information på reglerade medicinska produkter - Amendment 1 (ISO 11615:2017/DAM 1:2021)
ISO 29585, Health informatics - Framework for healthcare and related data reporting
EN ISO 27269, Hälsoinformatik - Den internationella patientöversikten (ISO 27269:2021)
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 98 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 334/AG 06, Informatik
Deltagare 4 företag och organisationer
Evama Medici HB, Göteborg
Region Skåne Regionarkivet, LUND
Svensk Förening För Medicinsk Informatik - SFMI, Göteborg
Östra sjukhuset, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Medicin allmänt (11.020)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

SIS webinar

Sammanfattning våren 2021 inom medtech området

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för våren 2021.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning Våren 2021(pdf).

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lena Morgan
Projektledare
lena.morgan@sis.se.invalid

Jenny Acaralp
Projektledare
jenny.acaralp@sis.se.invalid

Ulla Hihldor
Projektassistent
ulla.hihldor@sis.se.invalid