Patientens väg genom vården

Hur kan standarder bidra som ett stöd för patientsäkerhet och god arbetsmiljö? Det berättar vi mer om under ett frukostwebbinarium torsdag 27 april.

Vi vill visa på vilken nytta standarder gör i patientens väg från transport i ambulans, laboratorietester, operation till vårdavdelning, rehabilitering och eventuell äldreomsorg, inklusive journalföring och informationsöverföring.

Idag ställs organisationer, verksamheter och företag inför stora utmaningar när det gäller kravställning och kvalitetssäkring av sin verksamhet och erbjudande. Vi ser att standarder är ett bra verktyg för verksamhetsutveckling och vid upphandling.

SIS sektion Hälsa, vård och omsorg berättar om arbetet med standardisering och deltagare från några SIS kommittéer och kommer göra fördjupningar inom vissa områden:

  • SIS, standarder och standardisering – Janie Thunman, projektledare
  • Ambulanssjukvård – Martino Corrias, Neonatolog, Region Stockholm
  • Medicinsk diagnostik – Linda Lindh, Molekylärbiolog, Region Gävleborg
  • Hälsoinformatik – Mari Banck, Utvecklingsledare, Region Värmland
  • Frågestund och diskussion

Se hela webbinariet här >


Agenda

  • Välkommen
  • Patientens väg genom vård till omsorg
  • Frågestund och diskussion

Vässa ditt arbete med standarder

Med en ny serie frukostwebbinarier får du en unik möjlighet att ställa frågor om standardisering, utbyta erfarenheter med experter som utvecklar standarder och skapa nya värdefulla insikter.