Standarder inom CE Maskinsäkerhet

Nedan hittar du alla standarder som berör området CE Maskinsäkerhet.

I tjänsten ingår förutom samtliga grundläggande säkerhetsstandarder (A-standarder) också av SIS utgivna handböcker inom området samt ett bibliotek med relevanta länkar.


Grundläggande säkerhetsstandarder (A-standarder) >> 

Grundläggande säkerhetsstandarder eller tekniska rapporter som ger dig grundläggande begrepp, konstruktionsprinciper och allmänna aspekter som kan tillämpas på alla maskiner.

SS-EN ISO 12100:2010
Maskinsäkerhet - Allmänna konstruktionsprinciper - Riskbedömning och riskreducering (ISO 12100:2010)

SS-EN ISO 14118:2018
Maskinsäkerhet - Förhindrande av oväntad start (ISO 14118:2017)

SIS-ISO/TR 14121-2:2012
Maskinsäkerhet - Riskbedömning - Del 2: Praktisk vägledning och exempel på metoder (ISO 14121-2:2012, IDT)


Allmänna säkerhetsstandarder (B-standarder) >>

Gruppstandarder för säkerhet behandlar en säkerhetsaspekt eller en typ av säkerhetsrelaterad anordning som kan användas för en mängd maskiner.


Säkerhetsstandarder för maskintyper (C-standarder) >>

Säkerhetsstandarder för maskintyper ger dig detaljerade säkerhetskrav för en särskild maskin eller grupp av maskiner.

Lista (C-standarder)

 


 


Länkbibliotek

Teknisk kommitté 282: Maskinsäkerhet

Standardisering är en viktig del i utvecklingen av alla branscher. I TK 282 Maskinsäkerhet kan du vara med och ta fram standarder inom området.

Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EG-direktiven.