Standard Svensk standard · SS 28106

Vattenundersökningar - Bestämning av toxicitet hos kemiska produkter och avloppsvatten med kräftdjuret Nitocra spinipes Boeck - Statisk metod, akut toxicitet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 28106

Vattenundersökningar - Bestämning av toxicitet hos kemiska produkter och avloppsvatten med kräftdjuret Nitocra spinipes Boeck - Statisk metod, akut toxicitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Avloppsvatten (13.060.30) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 28106

Vattenundersökningar - Bestämning av toxicitet hos kemiska produkter och avloppsvatten med kräftdjuret Nitocra spinipes Boeck - Statisk metod, akut toxicitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Determination of acute lethal toxicity of chemical substances and effluents to Nitocra spinipes Boeck - Static procedure

Artikelnummer: STD-9859

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-09-11

Antal sidor: 17